O Nas

 

            Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

          Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu uprzejmie informuje o rozbudowie Pomnika Katyńskiego o tablice upamiętniające kolejne Ofiary Zbrodni Katyńskiej, których szczątki znajdują się na polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni na Ukrainie.

więcej

Szanowni Państwo !

            Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny
i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu w roku 2017 obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Jest organizacją pozarządową pożytku publicznego znaną w środowisku lokalnym głównie z pomocy materialnej uzdolnionej
i wyróżniającej się młodzieży. W okresie 25 lat działalności wypłaciliśmy 2513 stypendiów dla 1488 uczniów i studentów na łączną sumę ponad 1.700.000 zł.

 

więcej

Szlachetne paczki od Fundacji Zielińskich w Jarosławiu

 

Wszystko co uczyniliście

jednemu z tych braci moich

Mnieście uczynili.”

(Mt. 25,40)

 

      Fundacja Pomocy Edukacyjnej im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu obok pomocy materialnej uzdolnionej i wyróżniającej się młodzieży prowadzi również działalność charytatywną na rzecz organizacji i instytucji zajmujących się osobami wymagającymi pomocy oraz pomaga bezpośrednio osobom wymagającym doraźnej pomocy.

 

więcej
Pokaż wszystkie