O Nas

 

            Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

Stypendia 2020/2021

Zarząd Fundacji uprzejmie informuję, że w związku z trwającym w kraju stanem epidemii oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nie odbędzie się tradycyjna uroczystość rozdania stypendiów. Dyplomy w formie elektronicznej wraz z informacją o terminie odbioru stypendium zostaną przekazane na adresy mailowe stypendystom.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

więcej

Do wynajęcia pomieszczenia na biura i usługi


Do wynajęcia pomieszczenia na biura i usługi o powierzchni 170 m2, które pozwala na kreatywne wykorzystanie.
- Lokal znajduje się przy ul. Reymonta w Jarosławiu.
- Do dyspozycji jest 7 pomieszczeń o powierzchni od 10 do 36 m2
- 4 łazienki w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
- Przed budynkiem znajduje się parking na 9 pojazdów.


Szczegółowe informacje pod nr. tel. 698427261, tel. 698427130

Informacja

         Komisja Stypendialna przy Fundacji im. H. i T. Zielińskich przypomina

o możliwości uzyskania stypendium od naszej Fundacji.

        Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Podobnie jak w latach ubiegłych, o pomoc materialną ubiegać się mogą jedynie uczniowie zamieszkali na terenie powiatu jarosławskiego oraz w gminach: Sieniawa i Adamówka.

        O przyznanie stypendium może występować uczeń lub jego rodzice za pośrednictwem dyrekcji szkoły.

          Wnioski na formularzach przygotowanych przez Fundację należy składać w terminie do 16 października br. w siedzibie Fundacji w Jarosławiu przy ul. gen. Z. Zielińskiego 4 w dni robocze w godz. 8.00 – 17.00.

Pokaż wszystkie