Po 67 latach godny pochówek Bohatera podziemia!

 

            W dniach 16 i 17 września 2016 r. mieszkańcy miasta uczestniczyli w ostatniej drodze mjr Władysława Koby rodaka naszego miasta Jarosławia, żołnierza września 1939 r., żołnierza Armii Krajowej, ostatniego prezesa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręgu Rzeszów. W dniu 28 września 1947 r. został aresztowany i po bestialskim śledztwie wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z 21 października 1948 został skazany na karę śmierci. Wyrok został wykonany strzałem w tył głowy 31 stycznia 1949 r.
w więzieniu na zamku Lubomirskich w Rzeszowie, miał wówczas 35 lat, osierocił dwoje dzieci. Mjr Władysław Koba został pośmiertnie odznaczony przez władze w Londynie Medalem Wojska Polskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, a w 1979 r. Krzyżem Armii Krajowej.

            W wolnej Polsce został zrehabilitowany i odznaczony Krzyżem Zrzeszenia WiN,
a Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.  Społeczeństwo Jarosławia w hołdzie Bohaterowi podziemia ufundowało Pomnik Pamięci, odsłonięty i poświęcony w dniu 25 maja 2008 r. usytuowany na skwerze przy zbiegu ulic Krakowskiej i Cegielnianej, przy którym odbyły się uroczystości patriotyczne związane z pochówkiem mjr W. Koby.

            Szczątki zostały ekshumowane 7 września 2015 r. przez Zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka w ramach prac poszukiwawczych prowadzonych przez IPN w ramach programu badawczego „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówków ofiar terroru komunistycznego 1944-1956”. Znajdowały się na cmentarzu parafialnym
w Zwięczycy (obecnie cmentarz komunalny przy Podkarpackiej w Rzeszowie). W ekshumacji uczestniczył syn majora Wojciech, który stwierdził, ze szczątki znajdowały się na głębokości 40 cm, pierwsze pokazały się przewody elektryczne którymi zbrodniarze komunistyczni związali ojcu ręce.

            W uroczystościach uczestniczyli: rodzina zmarłego, parlamentarzyści, samorządowcy z Burmistrzem miasta i Starostą Jarosławskim, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, harcerze, liczne poczty sztandarowe jarosławskich szkół, organizacje kombatanckie
i pozarządowe, oraz liczni mieszkańcy miasta Jarosławia i okolic.

            Zmarłego żegnali swymi wystąpieniami m.in.: burmistrz Waldemar Paluch, starosta Tadeusz Chrzan, posłanka Anna Schmidt-Radziewicz, dyrektor IPN o/Rzeszów Dariusz Iwaneczko i inni. Do najbardziej interesujących i wzruszających należało wystąpienie Bogusława Nizieńskiego b. żołnierza Armii Krajowej podkomendnego mjr W. Koby, który przypomniał Jego ostatnie słowa przed śmiercią „Polska się o nas upomni – zapłacicie za to”, oraz syna Wojciech Koby, który łamiącym głosem powiedział, że „po raz pierwszy i ostatni ucałował kości ojca” wkładając je do trumienki.

Kompania Honorowa Wojska Polskiego uczciła pamięć Żołnierza Niezłomnego Apelem Pamięci i salwą honorową.

            Na zakończenie uroczystości pod Pomnikiem Pamięci złożono wieńce i kwiaty.

Wieniec od mieszkańców Jarosławia złożyli: Dariusz Jasiewicz, mjr Zdzisław Niemczycki i Stanisław Kiełbowicz – honorowy przewodniczący Rady naszej Fundacji.

            Uroczystości patriotyczne przed pomnikiem poprzedzone zostały Mszą św. w bazylice Matki Bożej Bolesnej w intencji śp. mjr Władysława Koby, której przewodniczył dominikanin o. Józef Zborzil – przeor w asyście księży z jarosławskich parafii.

            Pochówek majora W. Koby odbył się w dniu 17 września w 77 rocznicę napaści Armii Czerwonej na Polskę. Prochy złożone zostały w rodzinnym grobie na cmentarzu w Przemyślu na Zasaniu.

            Postać mjr Władysława Koby jest doskonałym wzorem patriotyzmu dla młodzieży. Dla niego słowa przysięgi Bóg – Honor – Ojczyzna nie były pustymi hasłami.

 Życiorys Koby znajduje się w Biuletynie nr 12

Fot. K.Mruk

wstecz