Aktualności

Promocja książki Jerzego Czechowicza

pt. „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół w Jarosławiu –

Legioniści w walce o Niepodległość”

 

         W dniu 14 czerwca 2018 w Centrum Kultury i Promocja w Jarosławiu, autor kolejnej książki Jerzy Czechowicz – przewodnik turystyczny oraz kolekcjoner pamiątek związanych
z miastem i powiatem jarosławskim zaprezentował publiczności treść swojej publikacji.

        Ta kolejna interesująca publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza jak podaje autor zawiera informacje o powstaniu i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” natomiast druga część o udziale legionistów z Jarosławia i okolic w walce o Niepodległość Polski.

       Treść ilustrują archiwalne zdjęcia i dokumenty z tamtego okresu. Ciekawostką publikacji są aneksy zawierające m.in. imienną listę 140 członków Drużyn Sokolich, które pod dowództwem por. Serafina Dobrzańskiego udały się do Krakowa by zasilić 2 Pułk Piechoty Legionów tworzony przez ówczesnego płk Zygmunta Zielińskiego, późniejszego generała broni. Kompania jarosławska dowodzona przez por. Dobrzańskiego weszła w skład II Brygady Legionów Polskich zwaną Karpacką lub Żelazną.

       Według zapewnień autora, publikacja zawiera wspomnienia o wielce zasłużonym dla „Sokoła” profesorze Jacku Zielińskim współtwórcy jarosławskiego „Sokoła” i wieloletnim członku Zarządu Sokoła.

      Nie trudno doszukać się bliskiej współpracy braci Zielińskich w tworzeniu 2 pułku piechoty Legionów. Wyjazd chłopców z Drużyn Polowych, których współtwórcą był członek Zarządu jarosławskiego Sokoła Jacek Zieliński do Krakowa, właśnie do 2 p.p. Legionów tworzonego i dowodzonego przez płk Zygmunta Zielińskiego na pewno nie był dziełem przypadku.

        W promocji książki uczestniczył Honorowy członek Rady Fundacji Stanisław Kiełbowicz.

 

 

Stanisław Kiełbowicz

W hołdzie Ofiarom niemieckich Obozów Śmierci

 

            W dniu 14 czerwca 2018 w 78 rocznicę wywózki mieszkańców Ziemi jarosławskiej pierwszym transportem do Obozu Zagłady w KL Auschwitz uczczono pamięć Ofiar pod tablicą pamięci znajdującą się na budynku dworca PKP w Jarosławiu.

            Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w intencji wszystkich Ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych odprawioną w Kolegiacie p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu. Uroczystość pod tablicą pamięci odbyła się w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej oraz pocztów sztandarowych z jarosławskich szkół oraz Jednostki Strzeleckiej 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego ze sztandarem Armii Krajowej . Uroczystość zgromadziła Rodziny Ofiar, przedstawicieli biur poselskich, władze samorządowe, nauczycieli jarosławskich szkół, harcerzy i przedstawicieli organizacji kombatanckich i samorządowych. W uroczystości uczestniczył w więziennym pasiaku były żołnierz AK więzień niemieckich obozów koncentracyjnych 97 letni Kazimierz Kopeć, brat Zbigniewa Kopcia rozstrzelanego przez jarosławskiego kata Franza Schmita w lesie Kidałowickim.

            Uroczystość rozpoczęto okolicznościową modlitwą, którą odmówił archiprezbiter ks. prałat Andrzej Surowiec, po czym głos zabrał Andrzej Tokarz, syn Kazimierza Tokarza jednego z pierwszych więźniów KL Auschwitz z numerem 282, który przypomniał wszystkie osoby z Jarosławia i okolic wywiezione pierwszym transportem oraz tych którzy przeżyli dając świadectwo prawdy o machinie śmierci działającej w niemieckich Obozach Zagłady. Kompania Honorowa WP oddała hołd Ofiarom przez odczytanie Apelu Pamięci i oddanie salwy honorowej. Uroczystości zakończono złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową przez poszczególne delegacje.

            Organizatorem uroczystości było jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić przeszłość dla przyszłości” oraz Tadeusz Chrzan starosta jarosławski.

            Fundację reprezentował honorowy przewodniczący Rady Stanisław Kiełbowicz.

 

 

Stanisław Kiełbowicz