Wycieczka do Katynia

Z inicjatywy Rady, Zarząd Fundacji zorganizował wycieczkę do Katynia, Smoleńska i Lenino dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pokrywając 2/3 kosztów. Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy historycznej o skutkach II wojny światowej i oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

Na cmentarzu wojennym w Katyniu młodzież uczestniczyła w Eucharystii odprawionej przy ołtarzu polowym przez ks. prałata Mariana Bocho, proboszcza jarosławskiej Kolegiaty, w intencji wszystkich ofiar zamordowanych strzałem w tył głowy, poległych w walkach z okupantem, zmarłych z głodu, zimna i wycieńczenia w tajgach Sybiru, stepach Kazachstanu i innych miejscach na „nieludzkiej ziemi".

Na mogiłach zbiorowych polskich oficerów, a także pod obeliskiem upamiętniającym około 50 tys. zabitych Rosjan, zapalono znicze. Pośród 4406 imiennych tabliczek epitafijnych okalających zbiorowe mogiły bez trudu odnaleziono tabliczkę kpt. Tadeusza Zielińskiego - patrona Fundacji, przed którą odmówiono modlitwę, zapalono znicz i złożono kwiaty.

Dużym przeżyciem dla młodzieży była obecność na miejscu katastrofy samolotu TU-154 M, który rozbił się podczas próby lądowania na lotnisku w Smoleńsku, gdzie zginęło 96 osób z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele.

W tym miejscu również modlono się w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej oraz zapalono znicze.

W bibliotece parafialnej polskiego kościoła w Smoleńsku uczestnicy wycieczki spotkali się z polską młodzieżą ze Stowarzyszenia „Dom Polski", której przedstawiciele Fundacji oraz uczniowie wręczyli drobne upominki.

W drodze powrotnej młodzież zwiedziła Polski Cmentarz Wojenny w Lenino (Białoruś), gdzie oddano hołd żołnierzom I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, poległym w bitwie pod Lenino, poprzez wspólną modlitwę oraz zapalenie zniczy.

I tam bez trudu można odnaleźć liczne tabliczki epitafijne z nazwiskami poległych żołnierzy z naszego województwa, czy też powiatu.

W wycieczce uczestniczyło 30 uczniów z tego:

14 osób z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, 12 osób z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących, 2 osoby z Zespołu Szkół Budowlanych i 2 osoby z Liceum Plastycznego.

Zarząd Fundacji, mając na uwadze realizację zadania statutowego, jakim jest upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa Narodu Polskiego i osób z tym związanych zamierza w miarę możliwości finansowych kontynuować w przyszłości tę formę edukacji młodzieży.

Chętnym radzimy korzystać z doświadczonego biura podróży "Wilejka" w Łodzi.

  • Ksiadz
  • tablica  o T. Zielinskim
  • wycieczka
Copyright 2011 Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich w Jarosławiu - Wycieczka. tel. (16) 621 32 65
Joomla templates 1.7 by Hostgator