1%

Informujemy, że pracownicy Fundacji sporządzą bezpłatnie roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) dla każdego, kto zadeklaruje 1% podatku na rzecz Fundacji.