O Nas

 

            Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

Informacja o stypendiach pomostowych

dla tegorocznych absolwentów

 

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. I T. Zielińskich informuje o możliwości uzyskania stypendium o wysokości 500 zł miesięcznie wypłacanego od października 2017 r. do lipca 2018 r. dla studentów pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych na polskich publicznych uczelniach akademickich.

więcej

„Dla Ciebie Polsko…

w 77 rocznicę aresztowania uczniów jarosławskiej budowlanki”

2 maja br. w Narodowy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej mieszkańcy Jarosławia doznali wiele emocji i przeżyć sprzed 77 lat, których dostarczył film pt. „Dla Ciebie Polsko” oraz spektakl „Gdy nas zabraknie, to kamienie będą za nas mówić”.

więcej

XVI „Zlot Gwiaździsty – Śladami Przeszłości”

 

            Jak co roku 28 kwietnia 2017 r. finał konkursu wiedzy historycznej odbył się w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Tym razem tematem konkursu było „Tajne Nauczanie w okresie II Wojny Światowej.”

            Uroczystości rozpoczęto Mszą świętą w kościele św. Mikołaja i Stanisława celebrowaną w intencji Ofiar II wojny światowej, której przewodniczył ks. prałat Marian Bocho, proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu.

więcej
Pokaż wszystkie