O Nas

 

            Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

Dzień Katyńsko – Smoleński

 

            Uroczystości religijno – patriotyczne upamiętniające Ofiary Zbrodni Katyńskiej
i Katastrofy Smoleńskiej w Parafii Chrystusa Króla odbyły się 7 kwietnia br.

Na pół godziny przed Mszą św. młodzież z Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek
w Jarosławiu wystąpiła z programem słowno – muzycznym nawiązującym do Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej.

więcej

Srebrny jubileusz Fundacji

 

            Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto w dniu 19 lutego 2017 uroczystą Mszą św. celebrowaną w intencji Fundacji odprawioną w jarosławskiej kolegiacie, której przewodniczył ks. prałat Marian Bocho w asyście ks. profesora Franciszka Rząsy.

więcej

Szkolenie „Strzelców”

  Z inicjatywy młodzieży z jarosławskiej Jednostki Strzeleckiej Nr 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego, w dniu 3 grudnia w sali konferencyjnej Fundacji odbyło się spotkanie edukacyjne z mjr rez. Zdzisławem Niemczyckim.

więcej
Pokaż wszystkie