O Nas

         Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego Serce w plecaku 2021
Galowy Koncert Laureatów Festiwalu odbył się 14 listopada br. w sali widowiskowo-kinowej JOKiS. Koncert został zadedykowany strzegącym naszej granicy funcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i żołnierzom Wojska Polskiego. 
więcej
Zarząd Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży informuje o stypendiach przyznanych
uczniom i studentom w bieżącym roku szkolnym 2021/22 .
Jednocześnie informujemy, że uroczystość rozdania dyplomów stypendialnych odbędzie się
wiosną przy okazji obchodów 30-lecia działalności Fundacji. Natomiast stypendia będą
wypłacane od: 6 -10 grudnia br. w biurze Fundacji w godzinach od 8.00 do 16.00.
więcej
Wykaz studentów, którzy w roku akademickim 2020/2021 otrzymali stypendium za wybitne wyniki w nauce z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich
więcej
Pokaż wszystkie