O Nas

 

         Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

 

Za nami koncert galowy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku 2023”. Wczoraj wysłuchaliśmy wykonań piosenek patriotycznych wybranych przez jury laureatów. Nasza Fundacja ufundowała jedną z nagród specjalnych, a trafiła ona do zespołu Zespół Wokalno-Instrumentalny Murem za Mundurem z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu. A wręczył ją prezes Zarządu Fundacji Marek Puzio.

więcej

 

Dziś świętowaliśmy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po Mszy świętej w intencji Ojczyzny odbył się uroczysty apel na jarosławskim Rynku, w którym uczestniczyli przedstawiciele władzy lokalnej, państwowej oraz jarosławskich instytucji i organizacji. Nasza Fundację reprezentował Prezes Zarządu Marek Puzio.

więcej

 

Czternastu studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie otrzymało stypendia przyznane przez Fundację Pomocy Edukacyjnej im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu. Stypendia zostały wręczone podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 13 października w auli AGH w Krakowie. Fundację reprezentował Prezes Zarządu Marek Puzio.

 

więcej
Pokaż wszystkie