O Nas

 

         Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności
Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych. Zachęcamy więc wszystkich Przyjaciół i Sympatyków naszej Fundacji do przekazania 1,5 % podatku dochodowego, który zostanie przeznaczony na stypendia dla młodzieży.
więcej
W piątek, 21 stycznia na Starym Cmentarzu przed tablicą upamiętniającą uczestników Powstania Styczniowego pochodzących z Ziemi Jarosławskiej oraz bohaterowi walk narodowo-wyzwoleńczych płk. Leonowi Czechowskiemu w 160. rocznicę wybuchu powstania odbyły się uroczystości, podczas których przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych oraz związków i stowarzyszeń oddali hołd bohaterom wspólną modlitwą i złożeniem kwiatów. Nasza Fundację w obchodach rocznicowych reprezentował prezes Marek Puzio.
więcej
TANKUJESZ STYPENDIA FUNDUJESZ   Jarosław ul. Reymonta 15 TEL: 16621 32 65

Pokaż wszystkie