Informacja

         Komisja Stypendialna przy Fundacji im. H. i T. Zielińskich przypomina

o możliwości uzyskania stypendium od naszej Fundacji.

        Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Podobnie jak w latach ubiegłych, o pomoc materialną ubiegać się mogą jedynie uczniowie zamieszkali na terenie powiatu jarosławskiego oraz w gminach: Sieniawa i Adamówka.

        O przyznanie stypendium może występować uczeń lub jego rodzice za pośrednictwem dyrekcji szkoły.

          Wnioski na formularzach przygotowanych przez Fundację należy składać w terminie do 16 października br. w siedzibie Fundacji w Jarosławiu przy ul. gen. Z. Zielińskiego 4 w dni robocze w godz. 8.00 – 17.00.

wstecz