Wykaz studentów, którzy w roku akademickim 2020/2021 otrzymali stypendium za wybitne wyniki w nauce z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich

Stypendia I stopnia:  

  1. Głębocka Alicja – studentka III roku studiów pierwszego stopnia Wydziału Humanistycznego
  2. Hernik Krzysztof – student III roku studiów pierwszego stopnia Wydziału Matematyki Stosowanej
  3. Porębski Andrzej – student II roku studiów drugiego stopnia Wydziału Zarządzania

Stypendia II stopnia:

  1. Czech Tomasz – student III roku studiów pierwszego stopnia Wydziału Matematyki Stosowanej 
  2. Gorczowska Magdalena - studentka II roku studiów drugiego stopnia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  3. Kirczuk Cezary – student II roku studiów drugiego stopnia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  4. Rogowiec Aleksandra – studentka II roku studiów drugiego stopnia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  5. Serafin Agata – studentka I roku studiów drugiego stopnia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  6. Tomal Patrycja – studentka III roku studiów pierwszego stopnia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  7. Wrzesień Sylwia – studentka II roku studiów drugiego stopnia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

 

fot. Stanisław Malik

wstecz