Od początku istnienia Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu ufundowała ona już blisko 3 tys. stypendiów dla zdolnej młodzieży na kwotę ponad 2 milionów złotych. Jubileusz 30-lecia tej fundacji, która otacza troską młodzież, był okazją do nazwania przez Radę Powiatu Jarosławskiego roku 2022 Rokiem Rodziny Zielińskich.

Obchody jubileuszowe, które odbyły się w czwartek, 12 maja, rozpoczęły się od odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi honorowego przewodniczącego Rady Fundacji Stanisława Kiełbowicza, zaś Srebrnym Krzyżem Zasługi – ks. prałata Mariana Bocho, także związanego z fundacją od początku jej istnienia. Odznaczenia dokonała wicewojewoda podkarpacka Jolanta Sawicka.

Stanisław Kiełbowicz wspominał swoją współpracę z twórcą fundacji, prof. dr hab. Zbigniewem Zielińskim. O spotkaniu z profesorem opowiadał także ks. prałat Marian Bocho. To właśnie założyciel fundacji zaproponował ówczesnemu dyrektorowi Caritas Archidiecezji Przemyskiej współudział w tworzeniu tej organizacji. – Największą radością było dla mnie to, że mogłem być z fundacją, z młodzieżą, w Katyniu. I to noszę w sercu jako najpiękniejsze wspomnienie. Tych wspomnień jest bardzo wiele – mówił duchowny.

Z okazji 30-lecia prezes fundacji Marek Puzio, wręczył pamiątkowe statuetki imienia Fundacji oraz imienia gen. Zygmunta Zielińskiego. Statuetki takie otrzymali: wicewojewoda Jolanta Sawicka, prorektor AGH prof. Rafał Dańko, starosta Stanisław Kłopot, zastępca burmistrza Jarosławia Dariusz Tracz oraz ks. Andrzej Surowiec, ks. Grzegorz Delmanowicz, prof. Bronisław Barchański, prof. Anna Siwik, Jarosław Pagacz, Stanisław Kiełbowicz, Adam Tomaszewski, Tomasz Petry, Bogdan Wołoszyn, Ewa Pietraszek, Rzeszotary i Wojskowe Centrum Rekrutacji w Jarosławiu.  

Przedstawiciel AGH, prof. dr hab. Bronisław Barchański w ciepłych słowach mówił o założycielu fundacji, z którym współpracował w murach krakowskiej uczelni. Jak wspominał, profesor Zieliński miał wszystko doskonale przemyślane. – Podziwiałem go, bo to taki współczesny doktor Piotr i Siłaczka w jednej osobie. Wszystko robił dla dobra młodzieży – wspominał profesor Barchański. Jak mówił, profesor podkreślał, że został dobrze przygotowany przez jarosławskie szkoły, a potem uczelnię, i chce spłacić ten dług. – Często powtarzał sentencję hetmana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – podkreśli gość uroczystości. – Niejedna z tych młodych osób zawdzięcza profesorowi Zielińskiemu, że jest tam, gdzie jest – dodał profesor Barchański.  

Były życzenia od starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota i zastępcy burmistrza Jarosławia Dariusza Tracza oraz od przedstawicieli innych instytucji. Wójt gminy Chłopice Andrzej Homa powiedział, że fundacja nabyła popałacowy obiekt na terenie gminy, więc jest wiele wspólnych planów do realizacji.  

Nie mogłaby się ta uroczystość odbyć bez tego, co jest solą fundacji, czyli wręczenia stypendiów dla zdolnej młodzieży z różnych szkół. Wręczyli je prezes Marek Puzio i Jarosław Pagacz. Na koniec głos zabrał prezes fundacji, który podziękował za współpracę wszystkim tym, którzy przez te lata działali na rzecz dobrego imienia fundacji. – Wielkim jest szczęście spotkać ludzi wrażliwych, empatycznych, którzy nie są obojętni na los innych – podkreślił.  

Zanim goście udali się na spotkanie przy kawie, podczas którego wspominano minione lata, wszyscy stanęli do pamiątkowej fotografii.  

Artystycznym akcentem były występy uczniów szkoły muzycznej.  

Hubert Lewkowicz  

FOT. Hubert Lewkowicz

https://ekspresjaroslawski.pl/artykul/30-lat-fundacji-pomocy/1309792

wstecz