Jeżeli w tym roku ukończyłeś szkołę średnią, jesteś przez dwa ostatnie lata zameldowany w powiecie jarosławskim, w gminie Sieniawa lub Adamówka (poza Jarosławiem) i zostaniesz studentem I roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (z wyłączeniem studiów dla służb mundurowych) możesz ubiegać się o stypendium pomostowe w wysokości 7 tys. zł, które będzie wypłacane od października 2023 r. do lipca 2024 r.

 

Jeżeli chcesz się ubiegać o stypendium pomostowe, musisz uzyskać rekomendację Fundacji Pomocy Edukacyjnej Młodzieży im. Heleny i Zbigniewa Zielińskich w Jarosławiu. Będzie je można otrzymać w dniach od 19 czerwca do 6 lipca 2023 r.

 

 

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendium-pomostowe-czeka-xxii-edycja-tuz-za-rogiem/#post-17990

 

 

 

wstecz