Na skwerze została zlokalizowana tablica pamiątkowa. Można obejrzeć zdjęcia i przeczytać na niej życiorysy członków Rodziny Zielińskich. Jej odsłonięcia dokonał Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji Stanisław Kiełbowicz oraz obecny Przewodniczący Jarosław Pagacz wraz prof. Bronisławem Barchańskim i prof. Anną Siwik z AGH.

Prezes Fundacji Marek Puzio planuje co roku z okazji urodzin Fundatora organizować tu piknik.

Oficjalne otwarcie skweru poprzedzone było posiedzeniem Rady Fundacji, która zakończyła swoją czteroletnią kadencję. Odbyło się udzielenie absolutorium zarządowi. Jego prezesem na kolejna kadencję został ponownie Marek Puzio. Członkami zarządu: Elżbieta Magryś i Wiesław Kiełbowicz. Skład Rady Fundacji został w większości ten sam. A tworzą ją: przewodniczący Jarosław Pagacz, prof. Bronisław Barchański i prof. Anna Siwik z AGH w Krakowie oraz Kazimierz Hołyszko, Mieczysław Kraus, Edyta Wlazło oraz honorowy członek rady ks. prałat Marian Bocho. Funkcję Honorowego Przewodniczącego Rady Fundacji pełni Stanisław Kiełbowicz. W skład rady weszła Małgorzata Wajda, która zastąpiła Marię Gliniak.

 

wstecz