LAUREACI KONKURSU: 

Soliści

I kategoria – soliści ze szkół podstawowych

 I miejsce: Antonina Piotrowska - Klub 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

II miejsce: Liliana Kuźmicz - Klub 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

III miejsce: Olga Widlarz - Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.

Wyróżnienie: Patrycja Jędruch - Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach.

 

II kategoria – soliści ze szkół średnich

I miejsce /równorzędnie/: Weronika Homik – Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu; Weronika Pieniążek – Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu.

II miejsce /równorzędnie/: Julia Gwóźdź – Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu; Zuzanna Wywrot – Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu.

III miejsce /równorzędnie/: Katarzyna Bobowicz - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu; Anna Wojnar - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.

 Wyróżnienia: Liliana Cioch - Klub 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie;

Natalia Sałuka - Klub 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu;

Nikola Siuta - Klub 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

 

III kategoria – soliści dorośli

Nagroda Specjalna: Agata Widlarz - Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.

 

Zespoły – kat. IV

I miejsce: Zespół Wokalny AXA - Klub 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

II miejsce: Zespół Wokalny AMOR FATI - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu; Zespół Wokalny NSF - Klub 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

III miejsce: Zespół Wokalno - Instrumentalny Murem za Mundurem

- reprezentujący Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu.

Wyróżnienie: Zespół Wokalny SISTRUM - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. w Jarosławiu.

 

NAGRODY SPECJALNE: 

Honorowa Statuetka Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie dla najlepszej solistki w najmłodszej kategorii - Antonina Piotrowska z Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

Nagroda Specjalna Starosty Jarosławskiego - Zespół Wokalny NSF - z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

Nagroda Specjalna Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział Jarosław -  Anna Jakubiak - instruktorka muzyczna z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

Nagrody Specjalne Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia:

Agata Widlarz - Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie;

Weronika Pieniążek - Publiczne Katolickie Liceum im. Anny Jenke w Jarosławiu;

Gabriela Jędruch - Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach.

Nagroda Specjalna Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu - Zespół Wokalno – Instrumentalny Murem za Mundurem - reprezentujący Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu.

Jubileuszowy Dar z okazji 90-lecia ,,Serca w plecaku" w postaci instrumentu muzycznego ufundowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego - Kamil Kosteczko z Zespołu Wokalno – Instrumentalnego Murem za Mundurem.

wstecz