Spotkanie z młodzieżą Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW

 

            W dniu 24 września 2016, w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie strzelców
z Jednostki Strzeleckiej Nr 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego z honorowym przewodniczącym Rady Fundacji Stanisławem Kiełbowiczem i emerytowanym majorem Wojska Polskiego Zdzisławem Niemczyckim. W spotkaniu uczestniczyło 10 strzelców,
w tym 1 dziewczyna.

            Spotkanie miało na celu przybliżenie postaci patrona Jednostki Strzeleckiej śp. ppor. Zbigniewa Zielińskiego oraz zapoznanie się z historią sztandaru Armii Krajowej wcześniej należącego do 39 pułku piechoty Strzelców Lwowskich. Po likwidacji jarosławskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej sztandar ten przejęła Jednostka Strzelecka 2025.

            Biografię śp. Zbigniewa Zielińskiego oraz patriotyczne korzenie tej zacnej szlacheckiej rodziny legitymującej się herbem „Jelita” omówił Stanisław Kiełbowicz, który na zakończenie wręczył wszystkim uczestnikom spotkania broszurę zawierającą życiorys patrona Jednostki Strzeleckiej oraz krótkie życiorysy jego przodków.

            Mjr Zdzisław Niemczycki zapoznał strzelców z historią sztandaru, przedstawił szlak bojowy 39 pp Strzelców Lwowskich oraz przybliżył strzelcom biografię dowódcy 39 pp
w czasie II wojny światowej gen Romana Szymańskiego. Ponadto major zwrócił uwagę na przestrzeganie regulaminu wojskowego oraz ceremoniału wojskowego przez strzelców,
a szczególnie przez poczty sztandarowe.

            Spotkanie upamiętniono wspólnym zdjęciem.

wstecz