Informacja o stypendiach pomostowych

dla tegorocznych absolwentów

 

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. I T. Zielińskich informuje o możliwości uzyskania stypendium o wysokości 500 zł miesięcznie wypłacanego od października 2017 r. do lipca 2018 r. dla studentów pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych na polskich publicznych uczelniach akademickich.
O stypendia nie mogą ubiegać się kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi.

     Kandydaci starający się o uzyskanie stypendium z rekomendacją naszej Fundacji muszą spełniać następujące kryteria:

  1. Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej w 2017 roku.
  2. Zamieszkanie i zameldowanie w okresie ostatnich 2 lat na terenie powiatu jarosławskiego lub gmin Sieniawa, Adamówka, ale poza Jarosławiem.
  3. Posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady spośród olimpiad wymienionych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  albo uzyskanie w pisemnej części egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu wybranego  łącznie co najmniej 320%.
  4. Pochodzenie z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 1600 zł (brutto) lub 1800 zł (brutto), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017).

 

       Wnioski o przyznanie stypendium będą składane przez kandydatów on-line. Aplikacje dla kandydatów będą dostępne na stronie internetowej http://www.stypendia-pomostowe.pl od 3 lipca 2017 roku.

       Bardziej szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie Fundacji: Jarosław, ul. Zielińskiego 4 lub pod numerem telefonu: 16 621 32 65 ; kom. 698 427 130.

wstecz