Szlachetne paczki od Fundacji Zielińskich w Jarosławiu

 

Wszystko co uczyniliście

jednemu z tych braci moich

Mnieście uczynili.”

(Mt. 25,40)

 

      Fundacja Pomocy Edukacyjnej im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu obok pomocy materialnej uzdolnionej i wyróżniającej się młodzieży prowadzi również działalność charytatywną na rzecz organizacji i instytucji zajmujących się osobami wymagającymi pomocy oraz pomaga bezpośrednio osobom wymagającym doraźnej pomocy.

      W ramach swoich możliwości finansowych Zarząd Fundacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotował paczki żywnościowe dla 70 osób starszych, samotnych o najniższych dochodach z terenu miasta Jarosławia. Przy współpracy z MOPS w Jarosławiu ustalono listę osób wymagających pomocy oraz adresy ich zamieszkania. Bez rozgłosu obecności kamer i błysku fleszy paczki zostały dostarczone przez pracowników Fundacji w dniu 21 grudnia wraz z życzeniami świątecznymi pod wskazane adresy.

      Twórca Fundacji prof. Zbigniew Zieliński pomoc charytatywną dla osób starszych, samotnych, chorych, bezdomnych, kalekich umieścił w statucie na drugim miejscu po stypendiach dla młodzieży.

      Zarząd Fundacji bardzo serio traktuje wolę Fundatora i każdego roku przeznacza na ten cel odpowiednie środki. Łącznie suma wydatków na działalność charytatywną w roku 2017 wynosi ponad 42 tysiące złotych i stanowi 26% wszystkich wydatków statutowych.

wstecz