Ocalić przeszłość dla przyszłości

 

            W dniu 10 czerwca 2018 w 74 rocznicę (9.VI.1944) rozstrzelania przez gestapo Czesławy Puzon ps. „Baśka” w Lesie Kidałowickim odprawiona została Msza św. Polowa
w intencji zamordowanych w tym miejscu żołnierzy Armii Krajowej, którą odprawił archiprezbiter ks. prałat Andrzej Surowiec wraz z proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego ks. prałatem Marianem Nabrzyskim. W homilii ks. archiprezbiter Andrzej Surowiec przypomniał biografię „Baśki” Puzon, która po brutalnych torturach została rozstrzelana strzałem w tył głowy, jak głosi legnda z okrzykiem na ustach „Niech żyje Polska”.

            Tu byli rozstrzelani najlepsi synowie i córki tej ziemi. Cały Las Kidałowickim to jedno wielkie cmentarzysko  - mówił ks. A. Surowiec w homilii. To bohaterowie, którzy nie zdradzili, wśród nich jest najmłodszy 17 letni żołnierz Armii Krajowej Władysław Półtorak, 23 letni Zbigniew Kopeć, 25 letnia Czesława Romana Puzon, wraz z nią rozstrzelano Marię Ziemnicką lat 40, nieznaną dziewczynę lat 17, 2-ch mężczyzn w wieku około 30 i 40 lat.

            Mszę św. celebrowaną odprawiono w asyście kompanii honorowej WP z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej oraz kompanii honorowej Wojsk Obrony Terytorialnej. W Lesie Kidałowickim modlili się członkowie rodzin rozstrzelanych żołnierzy AK, przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli, służby mundurowe, harcerze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzież jarosławska z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, oraz z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
W uroczystości uczestniczyły liczne poczty sztandarowe jarosławskich i miejscowych szkół oraz poczet sztandarowy Jednostki Strzeleckiej Nr 2025 im ppor. Zbigniewa Zielińskiego ze sztandarem Armii Krajowej. Kompania honorowa oddała hołd ofiarom zbrodni, których prochy kryje Las Kidałowicki przez odczytanie Apelu Pamięci oraz Salwę honorową. Kolejnym etapem uroczystości było złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym śmierć „Baśki” Puzon.

            Bezpośrednio po uroczystościach Jerzy Czechowicz przypomniał wydarzenia z 1944 roku oraz zapowiedział, że w lipcu br. wyemitowany zostanie reportaż z rekonstrukcji wydarzeń jakie miały miejsce w 1944 r. nagrany przez TVP Rzeszów.

            Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Ocalić przeszłość dla przyszłości” w Jarosławiu, którego prezes Iwona Zelwach na zakończenie podziękowała wszystkim uczestnikom za wspólną modlitwę.

 

Stanisław Kiełbowicz

Honorowy przewodniczący Rady

 

 

 

 

fot. https://ekspresjaroslawski.pl/ 

wstecz