Promocja książki Jerzego Czechowicza

pt. „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół w Jarosławiu –

Legioniści w walce o Niepodległość”

 

         W dniu 14 czerwca 2018 w Centrum Kultury i Promocja w Jarosławiu, autor kolejnej książki Jerzy Czechowicz – przewodnik turystyczny oraz kolekcjoner pamiątek związanych
z miastem i powiatem jarosławskim zaprezentował publiczności treść swojej publikacji.

        Ta kolejna interesująca publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza jak podaje autor zawiera informacje o powstaniu i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” natomiast druga część o udziale legionistów z Jarosławia i okolic w walce o Niepodległość Polski.

       Treść ilustrują archiwalne zdjęcia i dokumenty z tamtego okresu. Ciekawostką publikacji są aneksy zawierające m.in. imienną listę 140 członków Drużyn Sokolich, które pod dowództwem por. Serafina Dobrzańskiego udały się do Krakowa by zasilić 2 Pułk Piechoty Legionów tworzony przez ówczesnego płk Zygmunta Zielińskiego, późniejszego generała broni. Kompania jarosławska dowodzona przez por. Dobrzańskiego weszła w skład II Brygady Legionów Polskich zwaną Karpacką lub Żelazną.

       Według zapewnień autora, publikacja zawiera wspomnienia o wielce zasłużonym dla „Sokoła” profesorze Jacku Zielińskim współtwórcy jarosławskiego „Sokoła” i wieloletnim członku Zarządu Sokoła.

      Nie trudno doszukać się bliskiej współpracy braci Zielińskich w tworzeniu 2 pułku piechoty Legionów. Wyjazd chłopców z Drużyn Polowych, których współtwórcą był członek Zarządu jarosławskiego Sokoła Jacek Zieliński do Krakowa, właśnie do 2 p.p. Legionów tworzonego i dowodzonego przez płk Zygmunta Zielińskiego na pewno nie był dziełem przypadku.

        W promocji książki uczestniczył Honorowy członek Rady Fundacji Stanisław Kiełbowicz.

 

 

Stanisław Kiełbowicz

wstecz