Pamięci Zesłańcom Sybiru

            17 września 2019 r. dokładnie w 80 rocznicę napaści na Polskę przez Związek Radziecki jarosławska społeczność w sposób szczególny uczciła pamięć tych którzy z głodu, zimna i wycieńczenia morderczą pracą pozostali na zawsze na nieludzkiej ziemi. Hołd oddano również tym, którzy zmarli po powrocie do kraju oraz żołnierzom, którzy swe życie oddali w walce na wszystkich frontach naszego globu.

Obecnie podawane liczby deportowanych są bardzo rozbieżne. Według obliczeń ambasady RP w 1941 r. i historyków emigracyjnych deportacje objęły około 1,5 - 2,0 ml obywateli polskich. Wielu badaczy przyjmuje, że było to około 1,2 mil osób. Większość z zesłańców stanowiły kobiety i dzieci. Liczbę dzieci ocenia się na ponad 30%. Ocenia się że w czasie deportacji i na zesłaniu zmarło 300 – 400 tyś osób (wg książki „Kresy i Sybir – Losy Polskich Dzieci” autorstwa Anny Kubajak).

            Okazją do świętowania dla żyjących Sybiraków była też 30 rocznica powstania jarosławskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Uroczystości rozpoczęto Msza św. w Kolegiacie p.w. Bożego Ciała celebrowaną, której przewodniczył ks. Zbigniew Szewczyk, proboszcz parafii w Laszkach który w homilii nawiązującej do tamtych tragicznych wydarzeń przypomniał, że siłę do przetrwania ciężkich chwil Sybiracy czerpali z modlitwy i sakramentów. W jarosławskiej Kolegiacie zgromadzili się Sybiracy i członkowie ich rodzin, samorządowcy, służby mundurowe, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, aby wspólnie modlić się w intencji tych, którym nie dane było powrócić z zesłania.

            Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik „Bohaterów II Wojny Światowej”. Uroczystości pod pomnikiem miały wyjątkową oprawę dzięki Wojskowej Asyście Honorowej z 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca, jarosławskiej Orkiestry Dętej „Laudate Dominum” oraz licznym pocztom sztandarowym z jarosławskich szkół.

            Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego i Hymnu Sybiraków oraz okolicznościowych przemówieniach zastępcy burmistrza Dariusza Tracza, p. Minister Anny Schmidt – Rodziewicz, posła Kasprzaka hołd zmarłym złożyła Kompania Honorowa wg ceremoniału wojskowego tj. odczytanie Apelu Poległych i oddanie salwy honorowej.

            Ostatnim Akcentem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów i zniczy przez p. Minister, Posła RP, służby mundurowe, organizacje kombatanckie i pozarządowe oraz zaproszonych gości. Fundację reprezentował i kwiaty złożył honorowy przewodniczący Rady Fundacji Stanisław Kiełbowicz.

 

fot. przemyska.pl

wstecz