Jubileusz 10 – lecia działalności NZOZ „KOLGMED” przy ul. Sanowej w Jarosławiu

            W dniu 28 września Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II Wzrastanie obchodziła 10 – lecie działalności Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego „KOLGMED” jednego z wielu kierunków działalności Fundacji na rzecz osób potrzebujących, od pomocy dzieciom i młodzieży, schroniska dla bezdomnych, opieki pielęgnacyjnej dla osób starszych przewlekle chorych do opieki hospicyjnej dla nieuleczalnie chorych.

            Świętowanie jubileuszu rozpoczęto Mszą św. dziękczynną koncelebrowaną odprawioną w kaplicy zakładowej, której przewodniczył jarosławski archiprezbiter ks. prałat Andrzej Surowiec. Po Mszy św. ks. prałat dokonał poświęcenia oddanej do użytku auli w której przewidziane są szkolenia osób zajmujących się chorymi w domu. Poświęcona została również nowoczesna pralnia mechaniczna na potrzeby podopiecznych Fundacji.

            Dalsza cześć uroczystości odbyła się w auli w której zasiedli gospodarze, byli i aktualni pracownicy Fundacji, oraz zaproszeni goście, których przywitał i słowo wstępne wygłosił ks. dr Franciszek Rząsa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów p. Anna Schmidt – Rodziewicz, starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, radna sejmiku wojewódzkiego Anna Huk, burmistrz Miasta Waldemar Paluch, dyrektor o/wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie Robert Bugaj, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jan Wygnaniec, przedstawiciele PWSTE w Jarosławiu, przedstawiciele Fundacji Zielińskich Jarosław Pagacz i Stanisław Kiełbowicz, duchowni, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze – ludzie, którzy współpracują i wspierają Fundację, każdy wg swoich możliwości.

            Po powitaniach wielu zaproszonych gości w swych wystąpieniach składało gratulacje i symboliczne upominki na ręce przewodniczącego Rady Fundacji ks. dr Franciszka Rząsy. W imieniu naszej Fundacji list gratulacyjny złożył przewodniczący Rady Jarosław Pagacz.

            Wspomnieć należy, że Fundacja nasza od początku budowy Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego – obecnego jubilata współpracuje z Władzami Fundacji Wzrastanie i wspiera finansowo wspaniałe dzieła podejmowane na rzecz drugiego człowieka, a w szczególności na rzecz osób przewlekle chorych i cierpiących.

            W dalszej części spotkania byli i aktualni pracownicy: b. prezes Fundacji M. Żołyniak, b. dyr. Zakładu Barbara Sfawarz przedstawili historię działalności Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego „KOLGMED”, a obecna dyrektor p. Justyna Balicka złożyła sprawozdanie z dziesięcioletniej działalności Zakładu.

            W kolejnym etapie spotkania ks. prof. Andrzej Rogalski z PWSTE w Jarosławiu wygłosił referat na temat współczesnych wyzwań polityki społecznej, a dr n. o zdr. Małgorzata Dziechciaż opowiedziała o opiece hospicyjnej.

            Uroczystości zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez ks. prałata Andrzeja Surowca na dalszą pracę na rzecz osób oczekujących na naszą pomoc.

 

fot. Barbara Brzezińska

wstecz