1%

Szanowni Państwo !

            Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu w roku 2017 obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Jest organizacją pozarządową pożytku publicznego znaną w środowisku lokalnym głównie z pomocy materialnej uzdolnionej i wyróżniającej się młodzieży. W okresie 25 lat działalności wypłaciliśmy 2513 stypendiów dla 1488 uczniów i studentów na łączną sumę ponad 1.700.000 zł.

            Jednak nie jest to jedyna działalność. Drugim ważnym celem Fundacji określonym przez Fundatora śp. prof. Zbigniewa Zielińskiego jest działalność charytatywna na rzecz osób starszych, przewlekle chorych, bezdomnych, ubogich, niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz na rzecz organizacji i instytucji opiekujących się takimi osobami.

Na działalność charytatywną wydatkowaliśmy łącznie 514.000 zł, w tym dla innych organizacji pożytku publicznego prowadzących opiekę głównie dla osób przewlekle chorych 270.000 zł.

            Ponadto na działalność kulturalno – oświatową oraz upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa Narodu polskiego i osób z tym związanych przeznaczono łącznie kwotę 282.000 zł, w tym na budowę Pomnika Katyńsko – Smoleńskiego – 131.000 zł.

Dotychczas jedynym źródłem finansowania tych wydatków są dochody wypracowane z działalności gospodarczej bez żadnych dotacji z zewnątrz.

            Od 2-ch lat Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego co umożliwia Państwu przekazania na rzecz Fundacji 1% z odprowadzonego podatku dochodowego, dlatego też zwracamy się z prośbą do Państwa o skorzystanie z tego przywileju.

Szanowni Państwo

 

Przepisy podatkowe jedynie raz w roku dają Państwu możliwość udzielenia pomocy wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego bez żadnego uszczerbku dla własnej kieszeni. Nie zmarnujmy tej okazji.

To Fiskus z zapłaconego podatku dochodowego przekaże 1% wskazanej przez Was Organizacji Pożytku Publicznego.

      Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) podać kwotę stanowiącą 1% podatku oraz Nr KRS 0000020427.

      Pracownicy Fundacji sporządzą bezpłatnie PIT dla każdego, kto zadeklaruje 1% podatku na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do Fundacji: Jarosław ul. Reymonta 15

Tel. (16) 621-32-65