O Nas

 

         Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

Uroczystość wręczenia przyznanych stypendiów na rok 2018/2019

Zarząd Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich
w Jarosławiu informuje, że w dniu 11 grudnia (wtorek) br. o godz 11:30 odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Jarosławiu, ul. Czesławy Puzon ps. ”Baśka”.

Uroczystość poprzedzi o godz. 10:00 Msza św. za dusze Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego i Jego Rodziców w jarosławskiej Kolegiacie, plac ks. Piotra Skargi 2. 

Serdecznie zapraszamy młodzież, rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczystej 2018

im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku”

 

          W dniu 15 listopada w Centrum Kultury i Promocji wystąpili finaliści 11. edycji Festiwalu Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku 2018", który od tego roku stał się wydarzeniem 
o randze ogólnopolskiej. Laureatom nagrody wręczyła m.in. córka kompozytora, Jadwiga Spiradek.

więcej

Promocja książki Jerzego Czechowicza

pt. „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół w Jarosławiu –

Legioniści w walce o Niepodległość”

 

         W dniu 14 czerwca 2018 w Centrum Kultury i Promocja w Jarosławiu, autor kolejnej książki Jerzy Czechowicz – przewodnik turystyczny oraz kolekcjoner pamiątek związanych z miastem i powiatem jarosławskim zaprezentował publiczności treść swojej publikacji.

więcej
Pokaż wszystkie