O Nas

 

         Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

W hołdzie Ofiarom niemieckich Obozów Śmierci

 

            W dniu 14 czerwca 2018 w 78 rocznicę wywózki mieszkańców Ziemi jarosławskiej pierwszym transportem do Obozu Zagłady w KL Auschwitz uczczono pamięć Ofiar pod tablicą pamięci znajdującą się na budynku dworca PKP w Jarosławiu.

więcej

Ocalić przeszłość dla przyszłości

 

            W dniu 10 czerwca 2018 w 74 rocznicę (9.VI.1944) rozstrzelania przez gestapo Czesławy Puzon ps. „Baśka” w Lesie Kidałowickim odprawiona została Msza św. Polowa w intencji zamordowanych w tym miejscu żołnierzy Armii Krajowej, którą odprawił archiprezbiter ks. prałat Andrzej Surowiec wraz z proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego ks. prałatem Marianem Nabrzyskim. W homilii ks. archiprezbiter Andrzej Surowiec przypomniał biografię „Baśki” Puzon, która po brutalnych torturach została rozstrzelana strzałem w tył głowy, jak głosi legnda z okrzykiem na ustach „Niech żyje Polska”.

więcej

XVII Zlot Gwiaździsty – Śladami Przeszłości

 

            W dniu 27 kwietnia 2018 r. odbył się finał XVII edycji konkursu Zlot Gwiaździsty – Śladami Przeszłości. Temat prac konkursowych w tym roku to: „W setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pierwsza wojna światowa i walka
o niepodległość. Pamiątki i świadectwa w mojej rodzinie, miejscowości”.

więcej
Pokaż wszystkie