KOMUNIKAT

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu przedłuża do dnia 30 listopada 2018 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

realizując  jeden z celów statutowych jakim jest udzielanie doraźnej pomocy materialnej osobom jej potrzebującym , ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowej pomocy finansowej na zasadach określonych w „Zasadach przyznawania pomocy materialnej w 2018 r.  przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich” .

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w 2018 r. wynosi:

1) w jednoosobowym gospodarstwie domowym  miesięczny dochód netto nie wyższy niż 877, 91 zł (brutto 1029, 80 zł)

2) w rodzinie  miesięczny dochód netto na osobę  nie wyższy niż 614,54 zł

Dochody należy udokumentować dołączając do wniosku np. decyzję o przyznaniu/ waloryzacji renty/emerytury lub dowody wypłaty otrzymania świadczeń emerytalno – rentowych z ostatnich trzech miesięcy.

Wnioski o udzielenie pomocy wraz z załącznikami należy składać na formularzach dostępnych    w siedzibie Fundacji  w Jarosławiu przy ul.Generała Zygmunta Zielińskiego 4 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 – 15.

Termin  składania wniosków na adres podany powyżej upływa 20 października 2018 r.

 

Załączniki

wstecz