Aktualności

W dniu 26 kwietnia 2019 jak co roku odbył się Zlot Gwiaździsty młodzieży na którym podsumowany został konkurs wiedzy z najnowszej historii p.t. „Wrzesień 1939 w pamięci moich przodków i dokumentach rodzinnych”.

            Zlot odbył się tradycyjnie w opactwie benedyktyńskim, poprzedzony Mszą św. w kościele p.w. św. Mikołaja i Stanisława odprawioną przez ks. prałata Mariana Bocho.

Część oficjalna odbyła się pod Krzyżem Golgoty Narodów z Asystą Kompanii Honorowej WP, gdzie ks. Marek Pieńkowski odmówił modlitwę za ofiary II wojny światowej, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod Krzyżem Golgoty odczytano Apel poległych a Kompania Honorowa WP oddała salwę honorową.

            W uroczystości uczestniczyli m.in.: Radny RM Antoni Lotycz, wicestarosta jarosławski Mariusz Trojak, dyrektor MOK w Jarosławiu Elżbieta Śliwińska – Dąbrowska, prezes stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Tadeusz Słowik, przedstawiciel IPN Oddział w Rzeszowie dr Tomasz Bereza, przedstawiciel garnizonu Jarosław kpt. Zbigniew Moszyński, laureaci konkursu, młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi, jarosławscy Strzelcy ze sztandarem Armii Krajowej, oraz mieszkańcy miasta.

            Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie: Jakub Izdebski, Tomasz Bereza, Piotr Boruta, Barbara Kościelny, Judyta Trojanowska, Zofia Kostka Bieńkowska.

Przy ocenie prac brano pod uwagę poprawność merytoryczną, źródłowy charakter prac, estetykę pracy oraz poprawność językową.

            Wyniki konkursu ogłosił dr Tomasz Bereza biorąc pod uwagę kategorie szkół:

 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce - Adrian Filanowski (Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej)
II miejsce - Julia Stęchły (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)
III miejsce - Jagoda Siwoń (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)
Wyróżnienia:
Julia Wojtowicz (Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Żeromskiego w Jarosławiu)
Paulina Bieniasz (Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie)

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce - Amelia Babiś (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)
II miejsce - Maja Cęcora (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)
III miejsce - Bartosz Żurawski (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 Wyróżnienia:
Julia Olbrycht (I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie)
Nikodem Wiprzycki (Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu).

            Puchar Przewodni Dowódcy garnizonu zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu.

Uroczystości uświetniła jarosławska Orkiestra Dęta „Laudate Dominum”

            Organizatorami konkursu jest Urząd Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Współorganizatorem jest nasza Fundacja, którą reprezentował i wręczał nagrody laureatom członek Rady Fundacji Mieczysław Kraus.

            Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy !

 

 

  Prezes Zarządu Fundacji

Wiesław Kiełbowicz

 

Z okazji Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania Niepodległości na ofertę naszej Fundacji przystąpienia do programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” jesienią 2018 r. odpowiedziała społeczność czterech jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych, oraz jedna szkoła podstawowa.

Z braku warunków do posadzenia dębów przy macierzystych szkołach (brak skrawka ziemi) za zgodą proboszcza Parafii Bożego Ciała ks. Mariana Bocho dęby posadzono w Ogrodzie Maryjnym przy kościele Farnym. Do programu przystąpiły:

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących sadząc Dąb pamięci, dla uhonorowania ppłk Kazimierza Augusta Wojtara

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych, dla uhonorowania mjr Eugeniusza Romacha

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, dla uhonorowania komisarza PP Romana Wawrzyńca Aftowicza

- Katolickie Liceum Ogólnokształcące, dla uhonorowania Tadeusza Mariana Wiszniewskiego

- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi, dla uhonorowania por. Stanisława Badowicza.

Uroczystości religijno – patriotyczne odbyły się 16 listopada 2018 z Asystą Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z udziałem pocztów sztandarowych Komendy Powiatowej Policji, zainteresowanych Szkół oraz Jednostki Strzeleckiej Nr 2025 im. Zbigniewa Zielińskiego.

Zainspirowani tym wydarzeniem ponowiliśmy nasz apel w tym roku do wszystkich szkół na terenie powiatu jarosławskiego o przystąpienie do programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” w ramach wydłużonych obchodów Wielkiego Jubileuszu odzyskania Niepodległości.

Gdyby każda szkoła posadziła jeden „Dąb Pamięci” uzyskalibyśmy symboliczną liczbę 100 dębów w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości.

Na nasz apel odpowiedziało już 4 szkoły, w tym w ostatnich dniach kwietnia trzy szkoły:

25 kwietnia społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piwodzie uhonorowała „Dębem Pamięci” por. Jana Sochę – rodaka tej miejscowości. W uroczystościach uczestniczyła rodzina bohatera, dyrekcja i grono pedagogiczne, wszyscy uczniowie Szkoły, z pocztem sztandarowym oraz OSP z Piwody z pocztem sztandarowym, a także zaproszeni goście : wicewójt gminy Wiązownica, sekretarz gminy Małgorzata Karakuła, Zygmunt Huta, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 24 jarosławskiej Dywizji Piechoty Garnizonu Jarosław, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mołodycz wraz z drużyną harcerską oraz Stanisław Kiełbowicz – przedstawiciel naszej Fundacji. Uroczystości poprzedziła Msza św. celebrowana, której przewodniczył proboszcz Parafii Zbigniew Skrabuta, który w homilii przybliżył sylwetkę por. Jana Sochy oraz jego rodzinę oraz wydarzenia historyczne związane ze zbrodnią katyńską.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Rokietnicy.

Podczas uroczystości w budynku szkoły młodzież szkolna zaprezentowała bogaty program słowno – muzyczny.

27 kwietnia do programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” przystąpiła społeczność Szkoły Podstawowej im. Lecha Kaczyńskiego oraz Publicznego Gimnazjum w Boratynie. „Dębami Pamięci” uhonorowano mjr Władysława Karpińskiego i kpt. Konstantego Chrzanowskiego zamordowanych przez NKWD strzałem w tył głowy w Katyniu, w roku 1940.

Ze względu na likwidację Gimnazjum obydwa dęby posadzone zostały przy Szkole Podstawowej w Chłopicach jednak z zachowaniem odrębności. Dąb Pamięci poświęcony mjr Władysławowi Karpińskiemu posadziła społeczność Publicznego Gimnazjum, natomiast poświęcony kpt. Konstantemu Chrzanowskiemu społeczność Szkoły Podstawowej w Chłopicach.

Uroczystości oficjalne poprzedzone zostały Mszą św. celebrowaną odprawioną w zabytkowym pięknym kościele p.w. Najświętszej Marii Panny w Chłopicach w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Jacek Książek.

Dalsze uroczystości odbyły się na placu szkolnym przed Dębami Pamięci z Asystą Kompanii Honorowej z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej i 34 Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Uroczystości otworzył gospodarz wójt gminy Chłopice Andrzej Homa, witając zgromadzonych zwrócił się do młodzieży o kultywowanie pamięci o bohaterach.

Przemówienia wygłosili także: poseł na Sejm RP p. Anna Schmidt – Rodziewicz, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, europoseł Czesław Siekierski, wicestarosta jarosławski.

Dąb pamięci dla uhonorowania majora Władysława Karpińskiego symbolicznie zasadziły: poseł na Sejm Anna Schmidt – Rodziewicz, wicemarszałek Maria Kurowska oraz dyrektor gimnazjum w Boratynie Dorota Tymcio. Dąb Pamięci kapitanowi Konstantemu Chrzanowskiemu zasadzili członkowie jego rodziny Maria Wachal wraz z mężem i Szymon Wachal oraz dyrektor SP w Chłopicach Janusz Fudali i wójt Andrzej Homa.

Wojsko oddało hołd bohaterom przez odczytanie Apelu Pamięci oraz salwę honorową.

Ostatnim akcentem uroczystości na placu przed szkołą było złożenie kwiatów pod Dębami Pamięci.

Kolejna część uroczystości odbyła się w Sali gimnastycznej, gdzie przedstawiciel Fundacji Stanisław Kiełbowicz przedstawił tło historyczne oraz kalendarium tragicznych wydarzeń. Wyjaśnił również ideę programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”

Młodzież przedstawiła program artystyczny przedstawiający losy oficerów w obozach jenieckich oraz ich tragiczną śmierć, a także przeżycia rodzin żyjących w ciągłej niepewności o życie swoich bliskich.

Gratuluję nauczycielom historii za profesjonalnie przygotowany scenariusz programu artystycznego odpowiadający rzeczywistości. Chylę czoła!

Przy tej okazji zwracamy się do Społeczności szkolnych, które otrzymały naszą ofertę o przystąpienie do programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Uważamy, że obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości są najlepszą okazją dla uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej, które oddały życie za Ojczyznę walcząc o Jej niepodległość.

 

 

Stanisław Kiełbowicz

Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji