Aktualności

Szlachetne paczki od Fundacji Zielińskich w Jarosławiu

 

Wszystko co uczyniliście

jednemu z tych braci moich

Mnieście uczynili.”

(Mt. 25,40)

 

      Fundacja Pomocy Edukacyjnej im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu obok pomocy materialnej uzdolnionej i wyróżniającej się młodzieży prowadzi również działalność charytatywną na rzecz organizacji i instytucji zajmujących się osobami wymagającymi pomocy oraz pomaga bezpośrednio osobom wymagającym doraźnej pomocy.

      W ramach swoich możliwości finansowych Zarząd Fundacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotował paczki żywnościowe dla 70 osób starszych, samotnych o najniższych dochodach z terenu miasta Jarosławia. Przy współpracy z MOPS w Jarosławiu ustalono listę osób wymagających pomocy oraz adresy ich zamieszkania. Bez rozgłosu obecności kamer i błysku fleszy paczki zostały dostarczone przez pracowników Fundacji w dniu 21 grudnia wraz z życzeniami świątecznymi pod wskazane adresy.

      Twórca Fundacji prof. Zbigniew Zieliński pomoc charytatywną dla osób starszych, samotnych, chorych, bezdomnych, kalekich umieścił w statucie na drugim miejscu po stypendiach dla młodzieży.

      Zarząd Fundacji bardzo serio traktuje wolę Fundatora i każdego roku przeznacza na ten cel odpowiednie środki. Łącznie suma wydatków na działalność charytatywną w roku 2017 wynosi ponad 42 tysiące złotych i stanowi 26% wszystkich wydatków statutowych.

Stypendia 2017/2018

            W dniu 13 grudnia 2017 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Jarosławiu odbyła się gala wręczenia dyplomów i stypendiów najzdolniejszym wyróżniającym się uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz studentom powiatu jarosławskiego. Uroczystości oficjalne poprzedziła Msza św. za spokój duszy śp. prof. Zbigniewa Zielińskiego i Jego rodziców Helenę i Tadeusza Zielińskich – patronów Fundacji, odprawiona w jarosławskiej Kolegiacie przez prałata Mariana Bocho, proboszcza parafii Bożego Ciała.

            W roku szkolnym 2017/2018 Zarząd Fundacji, na podstawie rekomendacji Komisji Stypendialnej przyznał 163 stypendia, w tym 15 stypendiów dla studentów I roku studiów.    W roku jubileuszowym 25 – lecia Fundacji siedmioro studentów z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) otrzymało po raz pierwszy stypendia pomostowe w wysokości 500 zł miesięcznie z polsko – amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie sfinansowane wspólnie z naszą Fundacją.

            W uroczystości uczestniczyli nie tylko stypendyści i ich rodzice ale także członkowie Zarządu i Rady Fundacji w tym przedstawiciele Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański i dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. , którzy wspólnie z przewodniczącym Rady Fundacji mgr Jarosławem Pagaczem i członkiem Komisji Stypendialnej mgr Adamem Tomaszewskim wręczali dyplomy stypendystom. W ciągu 25 lat ufundowaliśmy 2513 stypendiów dla 1488 uczniów
i studentów w tym dla 122 studentów Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

            Spotkanie uświetnił występ naszych stypendystów Felice Gitar w składzie: Natalia Kornatka, Dorota Perczyńska, Olga Hala i Kacper Kardasiński oraz flecistki Izabeli Dobrowolskiej.