Aktualności

Informacja o stypendiach pomostowych

dla tegorocznych absolwentów

 

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. I T. Zielińskich informuje o możliwości uzyskania stypendium o wysokości 500 zł miesięcznie wypłacanego od października 2017 r. do lipca 2018 r. dla studentów pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych na polskich publicznych uczelniach akademickich.
O stypendia nie mogą ubiegać się kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi.

     Kandydaci starający się o uzyskanie stypendium z rekomendacją naszej Fundacji muszą spełniać następujące kryteria:

  1. Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej w 2017 roku.
  2. Zamieszkanie i zameldowanie w okresie ostatnich 2 lat na terenie powiatu jarosławskiego lub gmin Sieniawa, Adamówka, ale poza Jarosławiem.
  3. Posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady spośród olimpiad wymienionych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  albo uzyskanie w pisemnej części egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu wybranego  łącznie co najmniej 320%.
  4. Pochodzenie z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 1600 zł (brutto) lub 1800 zł (brutto), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017).

 

       Wnioski o przyznanie stypendium będą składane przez kandydatów on-line. Aplikacje dla kandydatów będą dostępne na stronie internetowej http://www.stypendia-pomostowe.pl od 3 lipca 2017 roku.

       Bardziej szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie Fundacji: Jarosław, ul. Zielińskiego 4 lub pod numerem telefonu: 16 621 32 65 ; kom. 698 427 130.

„Dla Ciebie Polsko…

w 77 rocznicę aresztowania uczniów jarosławskiej budowlanki”

 

            2 maja br. w Narodowy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej mieszkańcy Jarosławia doznali wiele emocji i przeżyć sprzed 77 lat, których dostarczył film pt. „Dla Ciebie Polsko” oraz spektakl „Gdy nas zabraknie, to kamienie będą za nas mówić”.

To właśnie 2 maja br. w 77 rocznicę aresztowania uczniów jarosławskiej Budowlanki, w Kinie Ikar Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu odbyła się premiera tego filmu. Film przedstawia autentyczne wydarzenia jakie miały miejsce w pierwszych dniach maja 1940 roku: aresztowanie uczniów Budowlanki przez gestapo brutalne przesłuchania przez Franza Schmita nazywanego „katem Jarosławia”, transport uczniów do więzienia w Tarnowie, a następnie do obozu zagłady KL Auschwitz gdzie otrzymali pierwsze numery obozowe.

            Film powstał w oparciu o wspomnienia świadków tych wydarzeń i ich rodzin oraz wspomnienia więźniów, którzy przeżyli i opisali swoje tragiczne losy. Jednym ze świadków był nieżyjący już pierwszy więzień obozu z Nr 31 Stanisław Ryniak, który swoje przeżycia obozowe w KL Auschwitz przedstawił w monografii Szkoły Budowlanej „Wspomnienia oświęcimskie więźnia Nr 31”

            Film zrealizowany został dzięki współpracy Romana Burego – reportera Twojej TV Grupy Medialnej INFO, Jerzego Czechowicza – przewodnika, regionalisty i autora książki „Pierwszy transport więźniów z Jarosławia i Radymna do KL Auschwitz”. Realizacja filmu nie była by możliwa bez zaangażowania Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego, a w szczególności nauczycielek – pani Katarzyny Kiper – Wacek i Iwony Zelwach oraz uczniów tej szkoły.

            Film jest ogólnodostępny w Kinie Ikar Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu do dnia 29 maja 2017. Zorganizowane grupy (np. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) mogą zarezerwować bilety pod Nr. tel. 16 621 44 34.

            Gorąco zachęcamy nie tylko młodzież do obejrzenia tego filmu – który przybliża tragedię II wojny światowej przestawioną przez aktualnych uczniów Szkoły budowlanej
w Jarosławiu, którzy wcielili się w role swoich rówieśników z tamtych lat.

 

„Gdy nas zabraknie

to kamienie za nas będą mówić”

 

            W tym dniu uczniowie oraz rekonstruktorzy w spektaklu plenerowym przed budynkiem Budowlanki przedstawili licznie zebranym mieszkańcom miasta aresztowania uczniów przez gestapo oraz zbrodniczą machinę śmierci działającą w niemieckim obozie KL Auschwitz pod szyldem „Arbeit macht frei” (niem. praca czyni wolnym).

            Więźniowie byli zastraszani, upokarzani, bici do utraty przytomności, głodzeni, wykańczani ciężką pracą, chorobami oraz mordowani przez SS – manów pod byle pretekstem według własnego widzi mi się.

            Przedstawione przez uczniów losy swoich rówieśników sprzed 77 lat wywołały niesamowite wrażenie na widzach, które pozostanie na zawsze w ich pamięci. Na zawsze pozostanie również w pamięci widok uczniów wchodzących do budynku Szkoły w garniturach i wychodzących za chwilę w pasiakach z ogolonymi głowami. Ich determinacja
i profesjonalizm oraz odpowiedni scenariusz sprawiały wrażenie, że uczestniczymy w autentycznych wydarzeniach.

            Organizatorami widowiska byli: Starostwo Powiatowe w  Jarosławiu, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz Instytut Pamięci Narodowej O/Rzeszów. Patronat honorowy sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Zdjęcia ZSBiO w Jarosławiu