Aktualności

INFORMACJA O STYPENDIACH POMOSTOWYCH 2021/2022

 

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. I T. Zielińskich informuje o możliwości uzyskania stypendium o wysokości 7000 zł rocznie wypłacanego od października 2021 r. do lipca 2022 r. dla studentów pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych na polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą ubiegać się kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Kandydaci starający się o uzyskanie stypendium z rekomendacji naszej

Fundacji muszą spełniać następujące kryteria:

1. Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej w 2021 roku.

2. Zamieszkanie i zameldowanie w okresie ostatnich 2 lat na terenie powiatu jarosławskiego lub gmin Sieniawa, Adamówka, ale poza
Jarosławiem.

3. Uzyskanie w pisemnej części egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu wybranego łącznie co najmniej 320% lub posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady spośród olimpiad wymienionych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

4. Pochodzenie z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021.

Wnioski o przyznanie stypendium będą składane przez kandydatów on-line. Aplikacja dla kandydatów będzie dostępna na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl od 1 lipca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 do godz. 16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje zsystemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r.

Zamiar podjęcia starań o uzyskanie rekomendacji naszej Fundacji proszę zgłaszać mozliwie najwcześniej, osobiście lub telefonicznie na nr: 16 621 32 65 ; kom. 698 427 130

więcej >>

Do wynajęcia pomieszczenia na biura i usługi


Do wynajęcia pomieszczenia na biura i usługi o powierzchni 170 m2, które pozwala na kreatywne wykorzystanie.
- Lokal znajduje się przy ul. Reymonta w Jarosławiu.
- Do dyspozycji jest 7 pomieszczeń o powierzchni od 10 do 36 m2
- 4 łazienki w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
- Przed budynkiem znajduje się parking na 9 pojazdów.


Szczegółowe informacje pod nr. tel. 698427261, tel. 698427130