Kontakt

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich
ul. gen. Z. Zielińskiego 4
37-500 Jarosław

email: fundacja@autograf.pl
telefon: (16) 621 32 65

Zarząd

Zarząd Fundacji aktualnie składa się z trzech osób.

Funkcja przewodniczącego Zarządu jest rotacyjna i zmienia się co dwa lata. 
Stan na dzień 1.01.2016 r

Wiesław Kiełbowicz

Przewodniczący Zarządu Fundacji
Kierownik Zakładu od 2000 roku

 

 

 

 

Elżbieta Magryś

Członek Zarządu Fundacji
Główna Księgowa Fundacji

 

 

 

 

Marek Puzio

Członek Zarządu Fundacji