Dokumenty do pobrania

data dodania: 2022-09-21 09:16:54

Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży

im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

w roku szkolnym 2022/2023

 

                                                                                                   

Komisja Stypendialna przy Fundacji im. H. i T. Zielińskich przypomina
o możliwości uzyskania przez najzdolniejszych uczniów, stypendium od naszej Fundacji

        Stypendia przeznaczone są dla uczniów, którzy spełniają warunki określone
w Regulaminie Fundacji. Tekst Regulaminu, który w bieżącym roku szkolnym, uległ istotnym zmianom,  przekazujemy w załączeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych,
o pomoc materialną ubiegać się mogą jedynie uczniowie zamieszkali na terenie powiatu jarosławskiego oraz w gminach: Sieniawa i Adamówka.

        O przyznanie stypendium może występować uczeń lub jego rodzice za pośrednictwem dyrekcji szkoły.

          Wnioski na formularzach przygotowanych przez Fundację ( w załączeniu ) należy składać w terminie do 10 października 2022 roku w siedzibie Fundacji
w Jarosławiu przy ul. gen. Z. Zielińskiego 4 w dni robocze w godz. 8.00 – 17.00.

 

 

wniosek_uczen_2022.2023.pdf

wniosek_student_2022.2023.pdf

regulamin_stypendialny_2022.2023.pdf

data dodania: 2022-05-01 17:38:43

Dokumenty do pobrania

data dodania: 2020-07-22 23:10:08

Informacja o stypendiach pomostowych - dla tegorocznych absolwentów

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. I T. Zielińskich informuje o możliwości uzyskania stypendium o wysokości 7000 zł
rocznie wypłacanego od października 2021 r. do lipca 2022 r. dla studentów pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych
magisterskich realizowanych na polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą ubiegać się kandydaci podejmujący
studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Kandydaci starający się o uzyskanie stypendium z rekomendacji naszej

Fundacji muszą spełniać następujące kryteria:

1. Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej w 2021 roku.

2. Zamieszkanie i zameldowanie w okresie ostatnich 2 lat na terenie
powiatu jarosławskiego lub gmin Sieniawa, Adamówka, ale poza
Jarosławiem.

3. Uzyskanie w pisemnej części egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu wybranego
łącznie co najmniej 320% lub posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady spośród olimpiad wymienionych w komunikacie
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

4. Pochodzenie z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021.

Wnioski o przyznanie stypendium będą składane przez kandydatów on-line. Aplikacja dla kandydatów będzie dostępna na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl od 1 lipca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 do godz. 16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje zsystemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r.

 

Zamiar podjęcia starań o uzyskanie rekomendacji naszej Fundacji proszę zgłaszać mozliwie najwcześniej, osobiście lub telefonicznie na nr: 16 621 32 65 ; kom. 698 427 130