Dokumenty do pobrania

data dodania: 2022-09-21 09:16:54

Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży

im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

w roku szkolnym 2022/2023

 

                                                                                                   

Komisja Stypendialna przy Fundacji im. H. i T. Zielińskich przypomina
o możliwości uzyskania przez najzdolniejszych uczniów, stypendium od naszej Fundacji

        Stypendia przeznaczone są dla uczniów, którzy spełniają warunki określone
w Regulaminie Fundacji. Tekst Regulaminu, który w bieżącym roku szkolnym, uległ istotnym zmianom,  przekazujemy w załączeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych,
o pomoc materialną ubiegać się mogą jedynie uczniowie zamieszkali na terenie powiatu jarosławskiego oraz w gminach: Sieniawa i Adamówka.

        O przyznanie stypendium może występować uczeń lub jego rodzice za pośrednictwem dyrekcji szkoły.

          Wnioski na formularzach przygotowanych przez Fundację ( w załączeniu ) należy składać w terminie do 10 października 2022 roku w siedzibie Fundacji
w Jarosławiu przy ul. gen. Z. Zielińskiego 4 w dni robocze w godz. 8.00 – 17.00.

 

 

wniosek_uczen_2022.2023.pdf

wniosek_student_2022.2023.pdf

regulamin_stypendialny_2022.2023.pdf

data dodania: 2022-05-01 17:38:43