Kontakt

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich
ul. gen. Z. Zielińskiego 4
37-500 Jarosław

email: fundacja@autograf.pl
telefon: (16) 621 32 65