Budowa pomnika katyńskiego

Z satysfakcją odnotowaliśmy spełnienie ostatniej woli zmarłego doc. dra inż. Zbigniewa Zielińskiego. 15 września przy kościele garnizonowym pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu ks. abp Józef Michalik poświęcił pomnik upamiętniający 180 osób zamordowanych w Katyniu i czterech innych obozach dawnego Związku Radzieckiego.

Uroczystość poświęcenia poprzedziła Msza św. koncelebrowana przez jarosławskich księży, pod przewodnictwem naszego Metropolity.

W uroczystości udział wzięły delegacje Rodzin Katyńskich, Sybiraków, Wojska Polskiego, Policji, władz samorządowych, delegacje wszystkich jarosławskich szkół, młodzież z jarosławskiej jednostki Strzeleckiej im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego, Harcerstwa, organizacji społecznych, koledzy, przyjaciele, rodzina Zbigniewa Zielińskiego i licznie zgromadzone społeczeństwo Ziemi Jarosławskiej.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia był śp. doc. dr hab. inż. Zbigniew Zieliński (1923-2003). Realizacji pomnika dokonała Fundacja wspólnie z parafią Chrystusa Króla przy symbolicznym wsparciu Rodzin Katyńskich, instytucji i osób prywatnych, głównie z ziemi jarosławskiej.

Główny ciężar kosztów w wysokości 103 tys. zł. przyjęła na siebie Fundacja.

Projekt Pomnika wykonał artysta rzeźbiarz Dariusz Jasiewicz z Jarosławia.

Pomnik ma bardzo bogatą symbolikę nawiązującą zarówno do chwały polskiego oręża, jak i tragicznego momentu rozstrzeliwania więźniów poprzez strzał w tył głowy, których przygarnia do siebie Matka Boża Bolesna.

Odlew Pomnika został wykonany w pracowni w Zaczerniu, a prace kamieniarskie zrealizowała firma Kamień - Bruk z Orłów, przy współpracy z grawerem p. Józefem Delmanowiczem. Na części kamiennej Pomnika zostało wyrytych 180 nazwisk wojskowych i policjantów z 3 obozów: z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, w tym jednego kapelana ks. majora Jana Ziółkowskiego. Jest to lista osób urodzonych na terenie byłego i obecnego powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego oraz oficerów i żołnierzy powołanych na wojnę z Garnizonu Jarosławskiego.

W podstawę pomnika wbudowano pięć urn z ziemią pochodzącą z pięciu największych miejsc kaźni, przywiezioną przez uczestników motocyklowego rajdu katyńskiego oraz przez jarosławskich „Strzelców".

List ks. Zdzisława Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich

pt. „Jarosław pamięta"

Z wielką radością będę mógł donieść Rodzinom Katyńskim, Sybirakom, wszystkim związanym z Golgotą Wschodu, umiłowanej Polsce, że Jarosław pamięta. Miasto to, wypełnione do dna samego historią Polski, Świętego Millenium, jest fantastycznym odbiciem dziejów, które są wiekowym doświadczeniem tego skrawka ziemi.

Pamiętać – to znaczy dbać, być wrażliwym na to, co jest esencjonalne dla naszych dziejów i naszej narodowej tożsamości. Prawdziwy Polak musi mieć świadomość swojej przeszłości. Musi szukać prawdy i tę prawdę ubogacać pamięcią, tak jak Wy to czynicie. Pewnie, że do tej pamięci należy dodawać wymiar prawa, aby nie pokrywać milczeniem jawnej niesprawiedliwości i wyrządzonej krzywdy. Ale ponad to wszystko musimy zdobyć się na przebaczenie, jak uczy nas sam Najmiłosierniejszy Chrystus Pan.

Pomnik Katyński w Jarosławiu jest pełen głębokiej treści. Proszę Dobrego Boga i Matkę Najświętszą, która jest u Was wyjątkowo czczona, aby każdy, kto będzie przechodził obok tego znaku pamięci, był w specjalnej więzi z Janem Pawłem II, który powiedział:

„Klękamy przy nieznajomych mogiłach z tą świadomością, że zapłacili oni szczególną cenę naszej wolności. Dali – rzec można – definitywny kształt tej wolności, klękamy zwłaszcza przy mogiłach katyńskich. Sprawa Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy".

Najdrożsi Jarosławianie!

Niech ten prześliczny Pomnik stanie się znakiem TOŻSAMOŚCI i pomoże określić nam kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Wspierać nas będzie w tych wysiłkach Ten, który już jest w Domu Ojca – Jan Paweł II, który za życia codziennie modlił się za tych, którzy zginęli w Katyniu.

Ukochani moi, żałuję, że nie mogę fizycznie być z Wami w tej błogosławionej chwili, ale myślą i sercem, na kolanach przed Bogiem, jestem, pamiętam i łączę się z Jarosławiem.

Szczęść Wam Boże!

Z serca błogosławię ks. Zdzisław Peszkowski

Chętnych do poszerzenia wiedzy w zakresie tematyki katyńskiej zapraszamy do sekcji wydawnictwo naszej strony internetowej, gdzie umieszczony jest biuletyn okolicznościowy wydany w 2005 roku z okazji poświęcenia pomnika.

Apel

Zarząd Fundacji ma zamiar wydać publikację pt. „Jarosławscy katyńczycy", obejmującą wojsko i pozostałe służby mundurowe. Zakres podmiotowy - wszystkie cztery znane największe miejsca kaźni. Ponieważ źródła historyczne są z wiadomych względów skromne, prosimy rodziny pomordowanych o przysyłanie (może być drogą e-mailową, fundacja@autograf.pl) życiorysów, zdjęć, dokumentów, wspomnień o tych osobach, w tym wspomnień Sybiraków (członków rodzin osób wyżej wymienionych). Kopie tych dokumentów przekażemy do Muzeum w Jarosławiu, może będą wykorzystane przez historyków.

Z góry dziękujemy