Aktualności

Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Tekst Regulaminu, obowiązującego w bieżącym roku szkolnym, przekazujemy w załączeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych, o pomoc materialną ubiegać się mogą jedynie uczniowie zamieszkali na terenie powiatu jarosławskiego oraz w gminach: Sieniawa i Adamówka.

O przyznanie stypendium może występować uczeń lub jego rodzice za pośrednictwem dyrekcji szkoły.

Wnioski na formularzach przygotowanych przez Fundację (w załączeniu) należy składać w terminie do 18 października 2023 r. w siedzibie Fundacji
w Jarosławiu przy ul. gen. Z. Zielińskiego 4 w dni robocze w godz. 8.00 – 17.00.

 

 

 

 

 

Msza została odprawiona w Jarosławskiej Kolegiacie, a poprowadził ją ks. prałat Marian Bocho, kapelan Sybiraków. Wzięli w niej udział przedstawiciele władzy państwowej, samorządowej, organizacji i szkół na czele z prezesem Witoldem Garczyńskim oraz członkami Związku Sybiraków Oddział w Jarosławiu. Fundację reprezentował Prezes Zarządu Marek Puzio. W imieniu jej członków złożył wiązankę przed pomnikiem poświęconym Bohaterom i Ofiarom II wojny światowej, który zlokalizowany jest na pl. ks. Piotra Skargi.

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu/Mirella Pieniążek