Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

 

            Uroczystości patriotyczne w dniu 11 listopada rozpoczęto od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą 102 rocznicę wyjścia z Jarosławia 140 osobowej grupy młodych chłopców wywodzących się z drużyn sokolich, którzy pod dowództwem por. Serafina Dobrzańskiego udali się w dniu 13 września 1914 r. do Krakowa, by zasilić 2 pułk piechoty dowodzony przez gen. Zygmunta Zielińskiego, wchodzący w skład Żelaznej Karpackiej Brygady.

            Kwiaty złożono także pod pomnikiem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz kopijnikiem poświęconym pamięci płk Leona Czechowskiego.

Uroczystości oficjalne odbyły się po odprawieniu Mszy św. w jarosławskiej Kolegiacie w intencji Ojczyzny na jarosławskim Rynku, gdzie po odegraniu hymnu narodowego przez Orkiestrę Wojskową i okolicznościowych przemówieniach Burmistrza Miasta Jarosławia, Starosty Jarosławskiego, posłów na Sejm RP, senatora, przedstawiciela Wojewodziny Podkarpackiej uroczystości przebiegały wg ceremoniału wojskowego: odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą polskich żołnierzy walczących w I i II wojnie światowej, uczestników powstań narodowych, partyzantów, bohaterów walki
o niepodległość Polski, prześladowanych i więzionych w łagrach i obozach koncentracyjnych.

            Mimo nienajlepszej pogody i niskiej temperatury uroczystość na jarosławskim Rynku zgromadziła liczną grupę mieszkańców miasta, a szczególnie młodzieży i dzieci z pocztami sztandarowymi, a także licznej grupy strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego ze sztandarem Armii Krajowej. We Mszy św. oraz uroczystościach patriotycznych uczestniczył honorowy przewodniczący Rady Fundacji Stanisław Kiełbowicz.

IX Festiwal Pieśni Ojczystej

„Serce w Plecaku” im. Michała Zielińskiego

 

            IX Festiwal Pieśni Ojczystej „Serce w Plecaku” organizowany jest od 2008 roku z okazji Święta Niepodległości. W roku bieżącym galowy koncert laureatów Festiwalu odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury
w dniu 10 listopada. Laureatów wyłoniły przesłuchania w dniu 4 listopada przed Komisją w składzie: Barbara Iwasieczko – nauczyciel muzyki SP im. S. Żeromskiego w Jarosławiu, Waldemar Wałecki – nauczyciel Szkoły Muzycznej II st. Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu, oraz Wiktor Marut – instruktor muzyczny MOK.
W przesłuchaniach wzięło udział 21 solistów i 2 zespoły.

W koncercie galowym laureaci występowali w kilku kategoriach:

 

W I kategorii – soliści ze szkół gimnazjalnych:

 1. miejsce zajęła Izabela Gilarska z Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu,
 2. miejsce przypadło Weronice Kijanka z Gimnazjum Państwowego w Piwodzie,
 3. miejsce równorzędnie uzyskała: Maria Wiśniewska z Prywatnego Gimnazjum ss. Niepokalanek Julia Zarzecka z Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu.

 

Wyróżnienia otrzymały:

Karolina Kochanowicz z Zespołu Szkół w Piwodzie,

Natalia Lasek z Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

 

W II kategorii – soliści ze szkół ponadgimnazjalnych:

 1. miejsce uzyskała: Natalia Gral z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu,
 2. miejsce równorzędnie wywalczyły : Albina Motylewicz z Zespołu Szkół Usługowo – Hotelarskich
  i Gastronomicznych w Przemyślu, Anna Socha z I Liceum Ogólnokształcącego im M. Kopernika,
 3. miejsce ex aequo: Katarzyna Czarny z Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych
  w Jarosławiu, Izabela Skrzypek z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha w Jarosławiu.

 

Wyróżnienia przyznano:

Aleksandrze Koreckiej z Zespołu Szkół Spożywczych,  Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

 

W III kategorii – dorośli:

 1. miejsce zdobyła: Dagmara Moskwa,
 2. miejsce uzyskała: Joanna Buczkowska

 

W IV kategorii zespoły:

 1. miejsce otrzymał Zespół Wokalny z Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu

 

Wyróżnienie uzyskał duet:

Anita Wojdyło i Gabriela Skotny z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

 

 

Nagrody dla laureatów ufundowali organizatorzy Festiwalu:

 • Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu,
 • Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu,
 • Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia.

 

I nagrodę za piosenkę „Serce w plecaku” ufundowała córka autora piosenki Michała Zielińskiego Jadwiga Spiradek.


Festiwal Pieśni Ojczystej cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży.