W hołdzie płk Franciszkowi Przysiężniakowi ps. Ojciec Jan w 110 rocznicę urodzin

W dniu 22 listopada, dokładnie w 110 rocznicę urodzin oddano hołd pułkownikowi Franciszkowi Przysiężniakowi ps. Ojciec Jan, żołnierzowi podziemia niepodległościowego.

Uroczystości z okazji 110 rocznicy urodzin rozpoczęto Mszą św. w kościele oo Franciszkanów pod przewodnictwem ks. prałata ppłk Andrzeja Surowca Archiprezbitera jarosławskiego.

Po mszy św. odbyły się główne uroczystości przy grobie Franciszka Przysiężniaka na Starym Cmentarzu z asystą wojskową z 34 batalionu Obrony Terytorialnej, i pocztem sztandarowym z 14 dywizjonu artylerii samobieżnej.

W uroczystości udział wzięli m.in. : poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, który odczytał list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, starosta jarosławski Stanisław Kłopot, zastępca burmistrza m. Jarosławia Dariusz Tracz, wójt gminy Kurylówka Agnieszka Wyszyńska, rodzina Franciszka Przysiężniaka, członkowie Stowarzyszenia „Ocalić przeszłość dla przyszłości”, jednostka jarosławskiego „Strzelca”, uczniowie szkół i kombatanci oraz członkowie Stowarzyszenia „Partyzanci Ojca Jana”.

W przemówieniu starosta jarosławski powiedział m.in. „składamy dziś hołd polskim bohaterom, w osobie Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”, którzy walczyli o ideały najważniejsze dla zachowania narodowej tożsamości: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Wojsko oddało hołd bohaterowi przez odczytanie Apelu Pamięci i oddanie salwy honorowej, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze na grobie Franciszka Przysieżniaka. Naszą Fundację reprezentował członek Zarządu Wiesław Kiełbowicz.

Po uroczystościach na cmentarzu uczestnicy udali się do Biblioteki PWST-E, gdzie wysłuchali prelekcji Wioletty Gut-Siudak pt. „Życie i działalność konspiracyjna Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” oraz prelekcji Mirosława Surd  pt. „Podziemie niepodległościowe na Rzeszowczyźnie po 1944 roku. Prelekcji towarzyszyła wystawa przygotowana przez IPN o/Rzeszów.

Franciszek Przysiężniak urodził się 22 listopada 1909 r. w Krupem k/Krasnegostawu. Ukończył Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii w Włodzimierzu Wołyńskim.

W 1938 r. rozpoczął służbę w 16 pomorskim pułku artylerii lekkiej w Grudziądzu. We wrześniu 1939 r. wziął udział w wojnie obronnej. 28 września 1939 pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli niemieckiej. Zbiegł z konwoju do Niemiec. W 1942 r. został Komendantem Narodowej Organizacji Wojskowej w Krasnymstawie, stanął na czele oddziału dywersyjnego NOW, a po scaleniu z Armią Krajową w listopadzie 1943 r. został awansowany na stopień kapitana.

            Oddział partyzancki NOW-AK „Ojca Jana” działający w lasach janowskich wziął udział w największej bitwie z Niemcami na ziemiach polskich na Porytowym Wzgórzu.

            Po wkroczeniu Armii Czerwonej był poszukiwany przez NKWD i UB musiał się ukrywać. W marcu 1945 r. została zabita przez UB jego 23 letnia żona Janina, będąca w siódmym m-cu ciąży. Wtedy F. Przysiężniak stanął na czele oddziałów leśnych okręgu „San”. 5 maja jego oddział stoczył jedną z największych bitew przeciw sowietom i rozbił kolumnę oddziałów NKWD pod Kuryłówką. Jesienią 1945 r. wyjechał z Kuryłówki i został komendantem okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na powiaty Brodnica i Wąbrzeźno. 15 maja 1946 został aresztowany w Gdańsku i skazany na 4 lata wiezienia, wyszedł po amnestii w 1947 roku. 3 września 1948 ponownie aresztowany i skazany na 8 lat wiezienia i osadzony w najcięższym wiezieniu we Wronkach. Zwolniony 24 grudnia 1954 r. Po wyjściu z więzienia zamieszkał w Jarosławiu i podjął pracę m.in. w placówkach Gminnej Spółdzielni a ostatnio w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Szówsku na stanowisku kierownika działu zaopatrzenia. Będąc na tym stanowisku pomógł wielu osobom budującym się w tamtym czasie w zdobyciu materiałów budowlanych, które były niedostępne dla zwykłego obywatela.

            Zmarł 17 września 1975 r. i został pochowany na starym Cmentarzu w Jarosławiu.

            Na wniosek jego żony Eugenii wydany na niego wyrok sądowy został unieważniony w 1992 r. Płk Franciszek Przysiężniak był odznaczony Orderem Virtuti Militarii V klasy i Krzyżem Armii Krajowej. Został pośmiertnie awansowany ze stopnia majora na stopień pułkownika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.   Źródło: Wikipedia

wstecz