30-lecie działalności obchodzi Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu. Jest znana w środowisku lokalnym głównie z pomocy materialnej udzielanej uzdolnionej i wyróżniającej się młodzieży. W okresie 30 lat Fundacja wypłaciła 2876 stypendiów dla uczniów i studentów na łączną sumę ponad 2 milionów 227 tysięcy złotych.

Jarosławscy radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 „Rokiem Rodziny Zielińskich w Powiecie Jarosławskim”.

Twórcą Fundacji i jedynym fundatorem był urodzony w Jarosławiu w patriotycznej rodzinie szlacheckiej Zbigniew Zieliński, żołnierz września 39 i Armii Krajowej. Po wojnie i ukończeniu studiów pracował m.in. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie oraz za granicą. Zmarł w 2003 roku w Krakowie. Zbigniew Zieliński zapisał cały rodzinny majątek oraz dorobek swojego życia na rzecz fundacji nazwanej imieniem jego rodziców.  

 

~https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/jubileusz-fundacji-pomocy-edukacyjnej

wstecz