Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu działająca od 30 lat jest organizacją pozarządową pożytku publicznego znaną w środowisku lokalnym głównie z pomocy materialnej uzdolnionej i wyróżniającej się młodzieży.

W trakcie 30 lat działalności wypłaciliśmy 2 876 stypendiów dla uczniów i studentów na łączną sumę ponad 2 mln 227 tys. 700 zł.

To nie jedyna działalność Fundacji. Drugim ważnym celem określonym przez Fundatora śp. prof. Zbigniewa Zielińskiego jest działalność charytatywna na rzecz osób starszych, przewlekle chorych, bezdomnych, ubogich, niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz na rzecz organizacji i instytucji opiekujących się takimi osobami.

Głównym źródłem finansowania tych wydatków są dochody wypracowane z działalności gospodarczej bez żadnych dotacji z zewnątrz.


 

Przepisy podatkowe jedynie raz w roku dają możliwość udzielenia pomocy wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego bez żadnego uszczerbku dla własnej kieszeni. Nie zmarnujmy tej okazji.

To Fiskus z zapłaconego podatku dochodowego przekaże 1,5 % wskazanej przez Was Organizacji Pożytku Publicznego.

Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) podać kwotę stanowiącą 1,5 % podatku oraz Nr KRS 0000020427.


 

POMOŻEMY ROZLICZYĆ PODATEK

Pracownicy Fundacji sporządzą bezpłatnie PIT dla każdego, kto zadeklaruje 1,5 % podatku na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do Fundacji:

Jarosław ul. Reymonta 15

Tel. (16) 621-32-65

e-mail: biurofundacjazielinskich@gmail.com

 

wstecz