Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Tekst Regulaminu, obowiązującego w bieżącym roku szkolnym, przekazujemy w załączeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych, o pomoc materialną ubiegać się mogą jedynie uczniowie zamieszkali na terenie powiatu jarosławskiego oraz w gminach: Sieniawa i Adamówka.

O przyznanie stypendium może występować uczeń lub jego rodzice za pośrednictwem dyrekcji szkoły.

Wnioski na formularzach przygotowanych przez Fundację (w załączeniu) należy składać w terminie do 18 października 2023 r. w siedzibie Fundacji
w Jarosławiu przy ul. gen. Z. Zielińskiego 4 w dni robocze w godz. 8.00 – 17.00.

Wniosek dla ucznia

Wniosek dla studenta

Regulamin przyznawania stypendium

Ogłoszenie o stypendiach

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz