Komisja Stypendialna miała do rozdysponowania na ten cel 30 tys. zł. Po rozpatrzeniu wniosków o stypendium i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja przyznała stypendia 14 studentom według ustalonych kryteriów. Priorytetowo zostali potraktowani studenci wykazujący się szczególną aktywnością naukową oraz ci z najniższym dochodem na osobę w rodzinie. Studenci zostali podzieleni na dwie grupy w oparciu o przedstawione osiągnięcia i sytuację materialną. 5 studentów zostało zakwalifikowanych do grupy I i otrzymało stypendia w kwocie 3 200 zł, 7 studentów do grupy II i im przyznano stypendia w wysokości 1 700 zł. Dwie studentki otrzymały stypendia w wysokości 1 050 zł. To osoby, które korzystały już ze stypendium w poprzednim roku.

Wręczenie stypendiów Fundacji Pomocy Edukacyjnej im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu było jednym z punktów obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 13 października w auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wręczyli je członkowie Komisji Stypendialnej w towarzystwie prezesa Zarządu Fundacji Marka Puzio.

 

Fot. AGH Kraków

 

 

 

 

wstecz