Jubileusz 25 – lecia

Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”

 

            W dniu 17 września 2016 r. w Domu Formacyjno – Szkoleniowym w Lipniku odbyły się uroczystości jubileuszowe na które przygotowano bogaty program o charakterze religijnym m.in.:

  • Msza św. pod przewodnictwem J.E. bpa Edwarda Białogłowskiego.
  • Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi.
  • Konferencja – ks. prof. dr hab. Jan Machniaka, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, rektor Akademii Centrum Miłosierdzia Bożego.
  • Sprawozdanie z działalności Fundacji.
  • Perspektywy Fundacji na przyszłość.
  • Podziękowanie zaangażowanym w działalność Fundacji.
  • Wystąpienia gości.
  • Koronka do Miłosierdzia Bożego.
  • „Nasze Wzrastanie” – dziękczynienie dzieci i młodzieży.

Mszy św. przewodniczył bp. Edward Białogłowski w asyście kilku księży uczestniczących
w uroczystościach jubileuszowych. Homilię wygłosił ks. dr Franciszek Rząsa, który nawiązał do działalności Fundacji i nauczania papieża św. Jana Pawła II, patrona jubilatki. Bezpośrednio po Mszy św. dokonano poświęcenia kapliczki Najświętszego Serca Pana Jezusa i odczytano Akt Zawierzenia Fundacji Najświętszemu Sercu Jezusa.
Zasadzono 3 Dęby Pamięci i nazwano je imionami : Franciszek, Jan, Weronika dla upamiętnienia założycieli i wielce zasłużonych dla Fundacji osób: ks. dr Franciszka Rząsę przewodniczącego Rady Fundacji, Jana Burego pierwszego prezesa Fundacji, Weronikę Bury wiceprezesa Fundacji. Ks. prof. Jan Machniak wygłosił interesujący referat o Janie Pawle II
i Jego udziale w dziele Miłosierdzia Bożego od młodzieńczych lat. Sprawozdanie
z działalności Fundacji złożył prezes Marian Żołyniak.
Niezależnie od tego w obszernym opracowaniu w formie książkowej p.t. „25 lat posługiwania człowiekowi pod patronatem św. Jana Pawła II” przedstawiono szczegółowo dzieła realizowane przez Fundację w okresie minionych 25 lat.

W statucie Fundacji „Wzrastanie” na naczelnym miejscu zapiano słowa św. Jana Pawła II, inspirujące do podjęcia określonych zadań: wzrastać (…) to być człowiekiem dla drugich. W myśl Ewangelii, priorytetowym celem Fundacji jest służenie dzieciom, młodzieży i ludziom starszym, oraz utrwalanie chrześcijańskiego systemu wartości. Mózgiem i sercem Fundacji od samego początku po dzień dzisiejszy jest ks. dr Franciszek Rząsa, przewodniczący Rady Fundacji. Pod Jego przewodnictwem wielu ludzi włączyło się
w działalność Fundacji organizując m.in.: kolonie letnie, bursy, świetlice dla dzieci, kluby dla młodzieży, Domy dla Dzieci, Warsztaty dla Niepełnosprawnych, oraz przedszkola. Wobec potrzeb ludzi dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zorganizowano Schronisko dla Bezdomnych i Zakład Opieki Leczniczej w Jarosławiu.

Obecnie na ukończeniu jest budowa budynku z przeznaczeniem na hospicjum w Jarosławiu dla osób nieuleczalnie chorych, którego otwarcie planowane jest w grudniu 2016 na zakończenie Roku Miłosierdzia jako wotum dziękczynne za kanonizację św. Jana Pawła II
i pamiątkę Roku Miłosierdzia, oraz  25-letnią działalność Fundacji „Wzrastanie”. Wspierając dzieła miłosierdzia prowadzone przez Fundację „Wzrastanie” szczególnie dla osób starszych, nieuleczalnie chorych zwracamy się tą drogą za ks. Franciszkiem do ludzi dobrej woli
o „wyobraźnię miłosierdzia”, szczególnie do młodzieży do włączenia się w hospicyjny wolontariat.

Z okazji Jubileuszu 25 – lecia ks. Franciszek podziękował pracownikom, sponsorom, wolontariuszom, oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób wspierają dzieła podejmowane przez Fundację. Wielu z nich zostało wyróżnionych pamiątkowymi statuetkami i medalami wydanymi z okazji 25-lat działalności na rzecz drugiego człowieka.
Statuetkę św. Jana Pawła II otrzymał także Stanisław Kiełbowicz b. przewodniczący naszej Fundacji.

wstecz