Narodowe Święto Niepodległości

 

            Uroczystości patriotyczne w dniu 11 listopada rozpoczęto od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą 102 rocznicę wyjścia z Jarosławia 140 osobowej grupy młodych chłopców wywodzących się z drużyn sokolich, którzy pod dowództwem por. Serafina Dobrzańskiego udali się w dniu 13 września 1914 r. do Krakowa, by zasilić 2 pułk piechoty dowodzony przez gen. Zygmunta Zielińskiego, wchodzący w skład Żelaznej Karpackiej Brygady.

            Kwiaty złożono także pod pomnikiem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz kopijnikiem poświęconym pamięci płk Leona Czechowskiego.

Uroczystości oficjalne odbyły się po odprawieniu Mszy św. w jarosławskiej Kolegiacie w intencji Ojczyzny na jarosławskim Rynku, gdzie po odegraniu hymnu narodowego przez Orkiestrę Wojskową i okolicznościowych przemówieniach Burmistrza Miasta Jarosławia, Starosty Jarosławskiego, posłów na Sejm RP, senatora, przedstawiciela Wojewodziny Podkarpackiej uroczystości przebiegały wg ceremoniału wojskowego: odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą polskich żołnierzy walczących w I i II wojnie światowej, uczestników powstań narodowych, partyzantów, bohaterów walki
o niepodległość Polski, prześladowanych i więzionych w łagrach i obozach koncentracyjnych.

            Mimo nienajlepszej pogody i niskiej temperatury uroczystość na jarosławskim Rynku zgromadziła liczną grupę mieszkańców miasta, a szczególnie młodzieży i dzieci z pocztami sztandarowymi, a także licznej grupy strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego ze sztandarem Armii Krajowej. We Mszy św. oraz uroczystościach patriotycznych uczestniczył honorowy przewodniczący Rady Fundacji Stanisław Kiełbowicz.

wstecz