XVI „Zlot Gwiaździsty – Śladami Przeszłości”

 

            Jak co roku 28 kwietnia 2017 r. finał konkursu wiedzy historycznej odbył się w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Tym razem tematem konkursu było „Tajne Nauczanie w okresie II Wojny Światowej.”

            Uroczystości rozpoczęto Mszą świętą w kościele św. Mikołaja i Stanisława celebrowaną w intencji Ofiar II wojny światowej, której przewodniczył ks. prałat Marian Bocho, proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu. W okolicznościowej homilii ks. prałat przypomniał, że Polska była jedynym z okupowanych krajów w którym pomimo zakazu, z narażeniem życia zarówno nauczycieli jak i słuchaczy w ścisłej konspiracji prowadzono tajne nauczanie na wszystkich poziomach, przez cały okres okupacji.

            Po Mszy św. z asystą Kompanii Honorowej Wojska Polskiego uroczystości kontynuowano pod Krzyżem Golgoty Narodu Polskiego, gdzie jarosławska orkiestra dęta Laudate Dominum odegrała Mazurka Dąbrowskiego oraz odmówiono modlitwę w intencji Ofiar II wojny światowej, której przewodniczył ks. prałat Marian Bocho.

            Po serii przemówień: przedstawicieli władz samorządowych, posłów i dyrektorów biur poselskich, hołd ofiarom poległym na wszystkich frontach II wojny światowej oddała Kompania Honorowa WP Garnizonu Jarosław przez odczytanie Apelu Pamięci i oddanie salwy honorowej. Uroczystości religijno – patriotyczne zakończono złożeniem kwiatów pod Krzyżem Golgoty Narodu przez uczestników uroczystości.

            Ostatnim i najbardziej oczekiwanym przez młodzież punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu, którego w imieniu Komisji konkursowej dokonał dr Tomasz Bereza, przedstawiciel rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który stwierdził, że do konkursu zgłoszono 26 prac, z tego 12 prac uczniów szkół podstawowych, 13 prac uczniów gimnazjum i 1 praca ze szkoły ponadgimnazjalnej.

            Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę poprawność merytoryczną, źródłowy charakter pracy, estetykę pracy oraz poprawność językową. Kierując się tymi kryteriami przyznała:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Oliwia Mossoczy – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Żeromskiego w Jarosławiu

II miejsce – Kacper Czwakiel – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Żeromskiego w Jarosławiu

III miejsce – Faustyna Bereza – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Wyróżnienie – Jagoda Siwoń – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu

W kategorii szkół gimnazjalnych

I miejsce – Julia Olbrycht  - Zespół Szkół W Gaci

                –  Michał Stęchły – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu

II miejsce – Julia Chrzan – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu

III miejsce – Kamil Dejnaka – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Wyróżnienie – Konstanty Tasior – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Szkoła, której uczestnicy zdobyli największą liczbę punktów ocenianych prac jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Jarosławiu, Publiczne Gimnazjum Nr 5. W związku z powyższym Puchar Przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław trafił do tej Szkoły.

            Pomysłodawcą Zlotu Gwiaździstego jest mjr rez. Zdzisław Niemczycki. Organizatorami Zlotu Gwiaździstego są: Burmistrz m. Jarosławia, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Instytut Pamięci Narodowej o/Rzeszów oraz współorganizatorzy: Starosta Jarosławski, Dowódca Garnizonu Jarosław oraz Fundacja Zielińskich.

            W uroczystości obok władz państwowych i samorządowych oraz zaproszonych gości uczestniczyła młodzież z pocztami sztandarowymi ze wszystkich jarosławskich szkół oraz poczet sztandarowy z Jednostki Strzeleckiej Nr 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego ze sztandarem Armii Krajowej.

wstecz