W hołdzie Ofiarom niemieckich Obozów Śmierci

 

            W dniu 14 czerwca 2018 w 78 rocznicę wywózki mieszkańców Ziemi jarosławskiej pierwszym transportem do Obozu Zagłady w KL Auschwitz uczczono pamięć Ofiar pod tablicą pamięci znajdującą się na budynku dworca PKP w Jarosławiu.

            Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w intencji wszystkich Ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych odprawioną w Kolegiacie p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu. Uroczystość pod tablicą pamięci odbyła się w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej oraz pocztów sztandarowych z jarosławskich szkół oraz Jednostki Strzeleckiej 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego ze sztandarem Armii Krajowej . Uroczystość zgromadziła Rodziny Ofiar, przedstawicieli biur poselskich, władze samorządowe, nauczycieli jarosławskich szkół, harcerzy i przedstawicieli organizacji kombatanckich i samorządowych. W uroczystości uczestniczył w więziennym pasiaku były żołnierz AK więzień niemieckich obozów koncentracyjnych 97 letni Kazimierz Kopeć, brat Zbigniewa Kopcia rozstrzelanego przez jarosławskiego kata Franza Schmita w lesie Kidałowickim.

            Uroczystość rozpoczęto okolicznościową modlitwą, którą odmówił archiprezbiter ks. prałat Andrzej Surowiec, po czym głos zabrał Andrzej Tokarz, syn Kazimierza Tokarza jednego z pierwszych więźniów KL Auschwitz z numerem 282, który przypomniał wszystkie osoby z Jarosławia i okolic wywiezione pierwszym transportem oraz tych którzy przeżyli dając świadectwo prawdy o machinie śmierci działającej w niemieckich Obozach Zagłady. Kompania Honorowa WP oddała hołd Ofiarom przez odczytanie Apelu Pamięci i oddanie salwy honorowej. Uroczystości zakończono złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową przez poszczególne delegacje.

            Organizatorem uroczystości było jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić przeszłość dla przyszłości” oraz Tadeusz Chrzan starosta jarosławski.

            Fundację reprezentował honorowy przewodniczący Rady Stanisław Kiełbowicz.

 

 

Stanisław Kiełbowicz

wstecz