W dniu 26 kwietnia 2019 jak co roku odbył się Zlot Gwiaździsty młodzieży na którym podsumowany został konkurs wiedzy z najnowszej historii p.t. „Wrzesień 1939 w pamięci moich przodków i dokumentach rodzinnych”.

            Zlot odbył się tradycyjnie w opactwie benedyktyńskim, poprzedzony Mszą św. w kościele p.w. św. Mikołaja i Stanisława odprawioną przez ks. prałata Mariana Bocho.

Część oficjalna odbyła się pod Krzyżem Golgoty Narodów z Asystą Kompanii Honorowej WP, gdzie ks. Marek Pieńkowski odmówił modlitwę za ofiary II wojny światowej, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod Krzyżem Golgoty odczytano Apel poległych a Kompania Honorowa WP oddała salwę honorową.

            W uroczystości uczestniczyli m.in.: Radny RM Antoni Lotycz, wicestarosta jarosławski Mariusz Trojak, dyrektor MOK w Jarosławiu Elżbieta Śliwińska – Dąbrowska, prezes stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Tadeusz Słowik, przedstawiciel IPN Oddział w Rzeszowie dr Tomasz Bereza, przedstawiciel garnizonu Jarosław kpt. Zbigniew Moszyński, laureaci konkursu, młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi, jarosławscy Strzelcy ze sztandarem Armii Krajowej, oraz mieszkańcy miasta.

            Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie: Jakub Izdebski, Tomasz Bereza, Piotr Boruta, Barbara Kościelny, Judyta Trojanowska, Zofia Kostka Bieńkowska.

Przy ocenie prac brano pod uwagę poprawność merytoryczną, źródłowy charakter prac, estetykę pracy oraz poprawność językową.

            Wyniki konkursu ogłosił dr Tomasz Bereza biorąc pod uwagę kategorie szkół:

 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce - Adrian Filanowski (Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej)
II miejsce - Julia Stęchły (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)
III miejsce - Jagoda Siwoń (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)
Wyróżnienia:
Julia Wojtowicz (Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Żeromskiego w Jarosławiu)
Paulina Bieniasz (Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie)

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce - Amelia Babiś (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)
II miejsce - Maja Cęcora (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)
III miejsce - Bartosz Żurawski (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu)

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 Wyróżnienia:
Julia Olbrycht (I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie)
Nikodem Wiprzycki (Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu).

            Puchar Przewodni Dowódcy garnizonu zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu.

Uroczystości uświetniła jarosławska Orkiestra Dęta „Laudate Dominum”

            Organizatorami konkursu jest Urząd Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Współorganizatorem jest nasza Fundacja, którą reprezentował i wręczał nagrody laureatom członek Rady Fundacji Mieczysław Kraus.

            Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy !

 

 

  Prezes Zarządu Fundacji

Wiesław Kiełbowicz

 

wstecz