Informacja o stypendiach pomostowych - dla tegorocznych absolwentów

 

       Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. I T. Zielińskich informuje o możliwości uzyskania stypendium o wysokości 500 zł miesięcznie wypłacanego od października 2019 r. do lipca 2020 r. dla studentów pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych  magisterskich realizowanych na polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą ubiegać się kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi.

     Kandydaci starający się o uzyskanie stypendium z rekomendacją naszej Fundacji muszą spełniać następujące kryteria:

  1. Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej w 2019 roku.
  2. Zamieszkanie i zameldowanie w okresie ostatnich 2 lat na terenie powiatu jarosławskiego lub gmin Sieniawa, Adamówka, ale poza Jarosławiem.
  3. Uzyskanie w pisemnej części egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu wybranego  łącznie co najmniej 320%  lub posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady spośród olimpiad wymienionych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
  4. Pochodzenie z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019.

 

       Wniosek o uzyskanie rekomendacji Fundacji należy złożyć w terminie do 17 lipca 2019 r. w siedzibie Fundacji: Jarosław, ul. Zielińskiego 4.  

   

      Wnioski o przyznanie stypendium będą składane przez kandydatów on-line. Aplikacja dla kandydatów będzie dostępna na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 do godz. 16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. I T. Zielińskich w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2019 r.

 

       Bardziej szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać pod numerem telefonu: 16 621 32 65 ; kom. 698 427 130.

wstecz