O Nas

 

         Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

IX Festiwal Pieśni Ojczystej

„Serce w Plecaku” im. Michała Zielińskiego

IX Festiwal Pieśni Ojczystej „Serce w Plecaku” organizowany jest od 2008 roku
z okazji Święta Niepodległości. W roku bieżącym galowy koncert laureatów Festiwalu odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w dniu 10 listopada. Laureatów wyłoniły przesłuchania w dniu 4 listopada przed Komisją w składzie: Barbara Iwasieczko – nauczyciel muzyki SP im. S. Żeromskiego w Jarosławiu, Waldemar Wałecki – nauczyciel Szkoły Muzycznej II st. Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu, oraz Wiktor Marut – instruktor muzyczny MOK. W przesłuchaniach wzięło udział 21 solistów i 2 zespoły.

więcej

Spotkanie z młodzieżą Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW

 

            W dniu 24 września 2016, w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie strzelców
z Jednostki Strzeleckiej Nr 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego z honorowym przewodniczącym Rady Fundacji Stanisławem Kiełbowiczem

więcej

Jubileusz 25 – lecia

Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”

 

            W dniu 17 września 2016 r. w Domu Formacyjno – Szkoleniowym w Lipniku odbyły się uroczystości jubileuszowe na które przygotowano bogaty program o charakterze religijnym m.in.:

więcej
Pokaż wszystkie