O Nas

 

         Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

Szkolenie „Strzelców”

  Z inicjatywy młodzieży z jarosławskiej Jednostki Strzeleckiej Nr 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego, w dniu 3 grudnia w sali konferencyjnej Fundacji odbyło się spotkanie edukacyjne z mjr rez. Zdzisławem Niemczyckim.

więcej

Jubileuszowe Stypendia 2016/2017

W dniu 7 listopada br. Komisja Stypendialna w składzie: Jarosław Pagacz, Tomasz Petry, Adam Tomaszewski i Bogdan Wołoszyn z udziałem Honorowego Przewodniczącego Rady Fundacji Stanisława Kiełbowicza  dokonała analizy wniosków stypendialnych, oceniając ich zgodność z regulaminem przyznawania stypendiów...  

więcej

Uroczystość wręczenia przyznanych stypendiów

Zarząd Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu informuje, że w dniu 2 grudnia (piątek) br. odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Jarosławiu, ul. Czesławy Puzon ps. ”Baśka”. Uroczystość poprzedzi o godz. 12.00 Msza św. za dusze Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego i Jego Rodziców w jarosławskiej Kolegiacie, plac ks. Piotra Skargi 2. Serdecznie zapraszamy młodzież, rodziców, opiekunów i nauczycieli.

więcej
Pokaż wszystkie