O Nas

 

         Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

Z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w piątek 1 września 2023 roku przedstawiciele władzy parlamentarnej, samorządowej, instytucji, służb mundurowych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oddali hold tym, którzy przelali krew za nasza wolność.

więcej
We wtorek, 1 sierpnia obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczęła się w godzinę W, czyli o godz. 17 wyciem syren. Uczestnicy zgromadzili się na pl. ks. Piotra Skargi przed Kolegiatą Jarosławską. Odśpiewano hymn narodowy, a delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem.

więcej

 

Dziś, 4 lipca mija 100 lat od urodzin dra doc. hab. inż. Zbigniewa Zielińskigo, Fundatora naszej Fundacji.

 

więcej
Pokaż wszystkie