O Nas

 

         Fundacja im. Heleny i Tadeusza Zielińskich (pierwotna nazwa) ustanowiona została w dniu 13 lutego 1992 r. przez śp. Zbigniewa Zielińskiego.

           Ponadto w ramach Fundacji wydzielono dwa fundusze (oddziały): Fundusz Stypendialny w Jarosławiu i Fundusz Stypendialny przy AGH w Krakowie, które obecnie pełnią funkcje Komisji Stypendialnych.

W sierpniu 2002 zmieniono nazwę Fundacji na: Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (głównie w ramach powiatu jarosławskiego). Szczegółowe cele określa statut opracowany przez Fundatora śp. Zbigniewa Zielińskiego:

Dla realizacji powyższych celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową, z której uzyskane dochody w całości przeznaczone są na pokrycie wydatków statutowych. Działalność gospodarcza polega na prowadzeniu własnej stacji paliw oraz wynajmie nieruchomości.

            Ponadto w listopadzie 2015 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co stwarza możliwość korzystania z darowizn podatników w wysokości 1% od podatku dochodowego.

            Korzystając z okazji zachęcamy mieszkańców Jarosławia i okolic do tankowania paliw w naszej stacji przy ul. Reymonta 15 w Jarosławiu oraz o deklarowanie 1% odpisów z podatku, co pozwoli na zwiększenie liczby i kwoty stypendiów oraz zakresu pomocy charytatywnej.

Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

                                                                                                  

         Komisja Stypendialna przy Fundacji im. H. i T. Zielińskich przypomina

o możliwości uzyskania przez uczniów stypendium od naszej Fundacji.

        Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Tekst Regulaminu, obowiązującego       w bieżącym roku szkolnym, przekazujemy w załączeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych, o pomoc materialną ubiegać się mogą jedynie  uczniowie zamieszkali na terenie powiatu jarosławskiego oraz w gminach: Sieniawa i Adamówka.

        O przyznanie stypendium może występować uczeń lub jego rodzice za pośrednictwem dyrekcji szkoły.

          Wnioski na formularzach przygotowanych przez Fundację ( w załączeniu ) należy składać w terminie do 11 października br. w siedzibie Fundacji w Jarosławiu

przy ul. gen. Z. Zielińskiego 4 w dni robocze w godz. 8.00 – 17.00.

 

 

                                                                                 Z poważaniem

                                            

                                             Przewodniczący Komisji Stypendialnej                           

                                            Jarosław Pagacz

więcej>>

Wniosek o rekomendację do otrzymania stypendium pomostowego

Wniosek

o rekomendację do otrzymania stypendium pomostowego

z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży

im. Heleny i Tadeusza Zielińskich

w Jarosławiu

więcej

       Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. I T. Zielińskich informuje o możliwości uzyskania stypendium o wysokości 500 zł miesięcznie wypłacanego od października 2019 r. do lipca 2020 r. dla studentów pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych  magisterskich realizowanych na polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą ubiegać się kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi.

więcej
Pokaż wszystkie